Jezus wordt aan het kruis genageld

Beeldhouwer: Leo Jungblut
Materiaal: steen
H. Gerardus Majellakerk, Thomas à Kempisweg 3, Utrecht (sinds april 1985)
Vervaardigd in de periode 1925-1930 voor de St. Ludgeruskerk, Amsterdamsestraatweg 575A, Utrecht


Jezus wordt aan het kruis genageld

“Jezus wordt aan het kruis genageld” is de elfde van de veertien staties van de Kruisweg.
De kruisiging van Jezus is opgetekend in Marcus 15:24, Lucas 23:33 en Johannes 18:23.

  Leo Jungblut: “Kruiswegstaties” (Utrecht, H. Gerardus Majellakerk)
  LEO JUNGBLUT