Jezus wordt aan het kruis genageld

Beeldhouwer: Leo Jungblut
Materiaal: steen
H. Gerardus Majellakerk, Thomas à Kempisweg 3, Utrecht (sinds april 1985)
Vervaardigd in de periode 1925-1930 voor de St. Ludgeruskerk, Amsterdamsestraatweg 575A, Utrecht


Jezus wordt aan het kruis genageld

.


“Jezus wordt aan het kruis genageld” is de elfde van de veertien staties van de Kruisweg.
De kruisiging van Jezus is opgetekend in Marcus 15:24, Lucas 23:33 en Johannes 18:23.

  Leo Jungblut: “Kruiswegstaties” (Utrecht, H. Gerardus Majellakerk)
  LEO JUNGBLUT