Jezus wordt in het graf gelegd

Beeldhouwer: Leo Jungblut
Materiaal: steen
H. Gerardus Majellakerk, Thomas à Kempisweg 3, Utrecht (sinds april 1985)
Vervaardigd in de periode 1925-1930 voor de St. Ludgeruskerk, Amsterdamsestraatweg 575A, Utrecht


Jezus wordt in het graf gelegd

.


“Jezus wordt in het graf gelegd” is de veertiende en laatste statie van de Kruisweg.
De beeldengroep is een uitbeelding van Matteüs 27:57-61, waarin is beschreven dat Jozef van Arimathea, een van Jezus’ discipelen, Hem ten grave droeg. Mogelijk stelt de middelste figuur Jozef van Arimathea voor. De vrouwenfiguur aan de rechterzijde stelt hetzij de moeder van Jezus voor hetzij Maria Magdalena. De begrafenis van Jezus is ook opgetekend in Marcus 15:46, Lucas 23:53 en Johannes 19:42.

  Leo Jungblut: “Kruiswegstaties” (Utrecht, H. Gerardus Majellakerk)
  LEO JUNGBLUT