Jezus wordt ter dood veroordeeld

Beeldhouwer: Leo Jungblut
Materiaal: steen
H. Gerardus Majellakerk, Thomas à Kempisweg 3, Utrecht (sinds april 1985)
Vervaardigd in de periode 1925-1930 voor de St. Ludgeruskerk, Amsterdamsestraatweg 575A, Utrecht


Jezus wordt ter dood veroordeeld

.


Dit tafereel is een uitbeelding van Matteüs 27:24. De Romeinse stadhouder Pilatus (midden) wast zijn handen in onschuld, Jezus (links van hem) ter dood veroordelend.

  Leo Jungblut: “Kruiswegstaties” (Utrecht, H. Gerardus Majellakerk)
  LEO JUNGBLUT