Jezus wordt van het kruis genomen

Beeldhouwer: Leo Jungblut
Materiaal: steen
H. Gerardus Majellakerk, Thomas à Kempisweg 3, Utrecht (sinds april 1985)
Vervaardigd in de periode 1925-1930 voor de St. Ludgeruskerk, Amsterdamsestraatweg 575A, Utrecht


Jezus wordt van het kruis genomen

“Jezus wordt van het kruis genomen” is de dertiende van de veertien staties van de Kruisweg.
Deze statie is een uitbeelding van Lucas 23:53 en Johannes 19:38, waarin is opgetekend dat Jozef van Arimatea van Pontius Pilatus toestemming kreeg het stoffelijk overschot van Jezus van het kruis af te halen en het te begraven.

  Leo Jungblut: “Kruiswegstaties” (Utrecht, H. Gerardus Majellakerk)
  LEO JUNGBLUT