Jezus wordt van het kruis genomen

Beeldhouwer: Leo Jungblut
Materiaal: steen
H. Gerardus Majellakerk, Thomas à Kempisweg 3, Utrecht (sinds april 1985)
Vervaardigd in de periode 1925-1930 voor de St. Ludgeruskerk, Amsterdamsestraatweg 575A, Utrecht


Jezus wordt van het kruis genomen

.


“Jezus wordt van het kruis genomen” is de dertiende van de veertien staties van de Kruisweg.
Deze statie is een uitbeelding van Lucas 23:53 en Johannes 19:38, waarin is opgetekend dat Jozef van Arimatea van Pontius Pilatus toestemming kreeg het stoffelijk overschot van Jezus van het kruis af te halen en het te begraven.

  Leo Jungblut: “Kruiswegstaties” (Utrecht, H. Gerardus Majellakerk)
  LEO JUNGBLUT