Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

Beeldhouwer: Leo Jungblut
Materiaal: steen
H. Gerardus Majellakerk, Thomas à Kempisweg 3, Utrecht (sinds april 1985)
Vervaardigd in de periode 1925-1930 voor de St. Ludgeruskerk, Amsterdamsestraatweg 575A, Utrecht


Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

.


“Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen” is de vijfde van de veertien staties van de Kruisweg.
In Matteüs 27:32, Marcus 15:21 en Lucas 23:26 is opgetekend dat Jezus, nadat Hij door Pilatus aan de Joden was overgeleverd teneinde te worden gekruisigd, door hen naar Golgota werd geleid en dat een landarbeider, Simon van Cyrene, de opdracht kreeg het kruis achter Hem aan te dragen. Volgens Marcus 15:21 was hij de vader van Alexander en Rufus (Rufus wordt genoemd in Romeinen 16:13).Uit deze evangeliën blijkt niet duidelijk of Jezus aanvankelijk het kruis heeft gedragen, waarna het door Simon van Cyrene werd overgenomen. De heersende opvatting is dat Simon van Cyrene het kruis van Jezus moest dragen toen Jezus daar zelf niet meer toe in staat was.
In Johannes 19:17 is opgetekend dat Jezus zelf het kruis naar Golgotha heeft gedragen; er is geen verwijzing naar hulp van Simon van Cyrene.

  Leo Jungblut: “Kruiswegstaties” (Utrecht, H. Gerardus Majellakerk)
  LEO JUNGBLUT