(Drink)water voor mens, dier en plant

Beeldhouwer: Marcus Ravenswaaij
Materiaal: brons
Waterleidingbedrijf Oasen, Heicopperweg / Lakerveld, Lexmond
Onthuld in 1973

“(Drink)water voor mens, dier en plant” maakt deel uit van de fietsroute Bronzen beelden in de Vijfheerenlanden


__________

__________

__________

__________

.


“(Drink)water voor mens, dier en plant” is geplaatst ter gelegenheid van de opening in Lexmond van het nieuwe drinkwaterzuiveringstation, op de plek van het oude drinkwaterzuiveringsstation.
Boven op de zuil staat een loodgieter/installateur met een kraan waaruit water stroomt. Dit water stroomt over een naakte vrouw met opgeheven handen die de huishoudens symboliseert die van het drinkwater gebruik maken.
Links van de vrouw staat een beeld van een pony, de veeteelt symboliserend.
Rechts van de vrouw staat een beeld van een hurkende vrouw die een pot met een plant erin omhoog heft, de tuinbouw symboliserend.

  MARCUS RAVENSWAAIJ