Monnikenwerk

Beeldhouwer: Marcus Ravenswaaij
Materiaal: brons

Gieting: Bronsgieterij Stijlaart, Rumpt
Clarissenhof / Langeweg, Vianen
Onthuld in 1981

“Monnikenwerk” maakt deel uit van de fietsroute Bronzen beelden in de Vijfheerenlanden


__________

.

.


“Monnikenwerk” is vervaardigd in opdracht van de Stichting tot Beheer van het Vermogen van de Vereniging Spaarbank Vianen.
De woonwijk waarin “Monnikenwerk” staat, heet Monnikenhof. In Vianen en omgeving is de grond in de elfde/twaalfde eeuw ontgonnen door monniken.

  MARCUS RAVENSWAAIJ