WINFRIED NIMPHIUS

Winfried Nimphius
Kunstenaar
Werkzaam in Coesfeld (DE) bij de IBP (Interkulturele Begegnungs Projekte e.V.)

De IBP e.V. is een vereniging zonder winstoogmerk die zich bezighoudt met hulpverlening aan verslaafden, verstandelijk gehandicapten en mensen in bijzondere situaties met sociale problemen. De Dienst Sociale Werkplaats Coesfeld (DiSoCo) helpt mensen om aan hun dagbesteding structuur te geven en levert een breed scala van persoonlijke diensten en producten. De doelgroep zijn cliënten die voortkomen uit de intramurale en extramurale zorg die door de IBP e.V. wordt geboden. Men maakt kennis met een nuttige dagelijkse structuur, er wordt werkgelegenheid geboden en men maakt zich ambachtelijke vaardigheden eigen. Langdurig werklozen uit het district Coesfeld worden geschoold en worden ondersteund bij de integratie op de arbeidsmarkt.


Kunstwerken
kopie van Die Badende (Almen)
kopie van Die Badende (Zutphen)

Website
http://www.ibp-ev.de/ibp-ev.html

  KUNSTENAARS