De bewondering van Stendhal

Beeldhouwer: Jacqueline Verhaagen
Materiaal: brons
Gieting: Bronsgieterij Stijlaart, Zoelen
Slotvijver, Slot Zeist, Zeist
Geplaatst in mei 1997 onder de naam “Bewondering”


__________

__________

__________

__________

.


“De bewondering van Stendhal” is één van de zeven kunstwerken die deel uitmaken van het in 1992 door Willem L. Th. (Wim) Korvinus, (Beetsterzwaag, 28 maart 1948, beeldhouwer, keramist, monumentaal kunstenaar, omgevingskunstenaar) ontwikkelde masterplan voor kunsttoepassingen in de openbare ruimte van de gemeente Zeist. Op de as Slotlaan-Verlengde Slotlaan zijn tussen 1993 en 2003 zeven kunstwerken geplaatst, geïnspireerd op de zeven fasen die de liefde doorloopt in het in 1822 door Stendhal (Marie-Henri Beyle, Grenoble, 23 januari 1783 – Parijs, 23 maart 1842) geschreven boek De l’Amour. De eerste fase die de liefde doorloopt, is de fase van bewondering. De beeldenroute langs de kunstwerken, die van Slot Zeist tot aan de A28 voerde, kreeg de naam “Over de liefde”, de Nederlandse titel van het boek van Stendhal.
Onder de naam “Bewondering” is “De bewondering van Stendhal” in mei 1997 in de slotvijver van Slot Zeist geplaatst. Jacqueline Verhaagen heeft twee ellipsoïde kunstwerken vervaardigd. De bovenkant van de ellipsen is groen gepatineerd, de onderkant is dieprood gepatineerd. In de ellipsen zijn silhouetten uitgespaard, ontleend aan afbeeldingen van mensen die met elkaar dansen. Ze zijn in schuine stand in de slotvijver geplaatst, gericht op Slot Zeist. Het kunstwerk kan vanuit verschillende hoeken worden bekeken waarbij, mede door de spiegeling in het water, steeds andere beelden te zien zijn.

Bronnen:
jacquelineverhaagen.nl
Over de liefde – een route langs beelden, parken en monumenten in Zeist (Zeist, 2003)

  JACQUELINE VERHAAGEN
  Beeldenroute “Van Slot tot Centrum” (Zeist)