Schrijvend meisje

Beeldhouwer: Jan Vermaat
Materiaal: brons
Schoolplein Constantijnschool, Botter 2, Woerden
Onthuld op 10 oktober 1986


Schrijvend meisje

__________

__________

__________

het logo van de Constantijnschool


“Schrijvend meisje” is in letterlijke zin het boegbeeld van de Constantijnschool. Jan Vermaat heeft het ontworpen op geleide van het logo dat de school in april 1985 voerde, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het logo van OBS De Meander in De Meern, waarvoor het aldaar geplaatste beeld De steltlopers van Jos Pirkner is gebruikt. Het huidige logo van de Constantijnschool, dat “Schrijvend meisje” in gestileerde, eigentijdse vorm weergeeft, dateert uit 2015, het jaar waarin de Constantijnschool haar 30-jarig bestaan vierde.
In de bronzen bladzijde van het schriftje waarnaar het meisje kijkt, is de zin “Constantijnschool  geopend 10 oktober 1986” gegraveerd. Dit is de datum waarop “Schrijvend meisje” is onthuld.

→  JAN VERMAAT