De rivier

Beeldhouwer: Pieter Starreveld
Materiaal: brons

Gieting: Pieter Starreveld
Tweede exemplaar van “Beweging van water” (Sliedrecht, 1963)
Beeldenpark De Havixhorst, Schiphorsterweg 34-36, De Schiphorst


.


“Beweging van water” is vervaardigd in een oplage van twee exemplaren. Het exemplaar in Beeldenpark De Havixhorst is het tweede exemplaar en draagt de naam “De rivier”. Particulieren, die dit exemplaar in eigendom hadden, hebben het na het overlijden in 1989 van Pieter Starreveld overgedragen aan zijn echtgenote. Na haar overlijden in 2005 hebben haar kinderen het beeld geschonken aan Museum Beelden aan Zee, dat het vervolgens in langdurige bruikleen heeft gegeven aan Beeldenpark De Havixhorst.

“Beweging van water” is vervaardigd in 1963 in opdracht van het in Sliedrecht gevestigde baggerbedrijf Koninklijke Maatschappij tot het uitvoeren van openbare werken “Adriaan Volker”. Bij de viering in 1954 van haar 100-jarig bestaan had het bedrijf het predicaat “Koninklijke” toegekend gekregen. Ter gelegenheid van dit jubileum wilde het bedrijf een beeld schenken aan de stad Sliedrecht.
Pieter Starreveld heeft “Beweging van water” ontworpen in samenspraak met Ali Volker-Schuijtemaker, echtgenote van Adriaan Volker II, de toenmalige directeur van het baggerbedrijf.
“Beweging van water” beeldt de eeuwigdurende strijd tegen het water uit en de verbondenheid van baggeraars met het water. De vrouwfiguur verwijst naar een rivier, het werkgebied van het baggerbedrijf.
In 1963 is “De rivier” onthuld in het plantsoen tegenover het gemeentehuis van Sliedrecht aan het Doctor Langeveldplein. Nadien is het enkele malen verplaatst naar plekken in de directe omgeving.
“Beweging van water” is ook bekend onder de namen “Eeuwigdurende beweging van het water” en “Beweging van het water”. Al deze namen vertonen samenhang met de tekstregel van Ali Volker-Schuijtemaker op de voet van het exemplaar in Sliedrecht: “De eeuwige beweging van het water is ons leven, te meten onze kracht aan zijne is ons streven”. Op de voet van het exemplaar van “De rivier” in Beeldenpark De Havixhorst staat deze tekstregel niet.

Zie ook:
Pieter Starreveld: “Beweging van water” (Sliedrecht)

Met dank aan:
B.J.M. van Broekhuizen, Museum Beelden aan Zee, conservator moderne beeldhouwkunst
– Feico Hoekstra, tentoonstellingsmaker en schrijver over kunst

PIETER STARREVELD
Beeldenpark De Havixhorst