Veulen

Beeldhouwer: Pieter Starreveld
Materiaal: steen
Voormalig gemeentehuis, Burgemeester Breenplantsoen 1, Kamerik
Onthuld in 1956

“Veulen” maakt deel uit van de fietsroute Gemeentegrens-monumenten


.


Uit persoonlijke aantekeningen van Pieter Starreveld blijkt dat hij in juli 1955 in opdracht van het bestuur van de provincie Utrecht een ontwerp heeft gemaakt van een gevelsteen die geplaatst zal worden in Kamerik. Deze aantekeningen hebben betrekking op het reliëf “Veulen”, dat in de loop van 1956 is aangebracht in de nok van de noordgevel van het voormalig gemeentehuis van Kamerik aan het Plantsoen (tegenwoordig: Burgemeester Breenplantsoen).
De plaatsing van “Veulen” is aangekondigd op pagina 4 van de editie van 6 januari 1956 van de Woerdense Courant. In dit artikel is “Veulen” beschreven als zijnde een beeld van een veulen met landbouwmotieven, die  betrekking hebben op de veehouderij. De ontwerper van “Veulen” is aangeduid met de naam “beeldhouwer Starreveld”. Diens initialen en woonplaats zijn niet vermeld.
“Veulen” is niet voorzien van een jaartal van vervaardiging en is niet gesigneerd. Het staat echter vast dat Pieter Starreveld het heeft ontworpen en vervaardigd.
Het is mij niet bekend op welke datum “Veulen” in de nok van de gevel van het gemeentehuis is geplaatst. In tegenstelling tot wat is beschreven in het artikel in de Woerdense Courant, zijn er op het reliëf geen motieven aangebracht die op de veehouderij betrekking hebben.

Bronnen:
documentatie van de Stichting Pieter Starreveld Beeldhouwer
Woerdense Courant, 6 januari 1956

Met dank aan:
Stichting Pieter Starreveld Beeldhouwer

  PIETER STARREVELD

HET GEMEENTEHUIS VAN KAMERIK
De geschiedenis van het gemeentehuis van Kamerik gaat terug tot 28 december 1945, toen de noodgemeenteraad van Kamerik het principebesluit nam om een nieuw gemeentehuis te laten bouwen. Het gemeentehuis aan de Van Teylingenweg 26 was te klein geworden. Op 28 juni 1949 werd besloten om de Woerdense architect H.B.M.J. Worst opdracht te geven om een nieuw gemeentehuis te ontwerpen. Op 18 november 1952 werd zijn ontwerp aanvaard.
De bouw van het nieuwe gemeentehuis begon in 1953 en werd uitgevoerd door het Kamerikse aannemersbedrijf v/h J.J.R. Boers. De eerste steen werd gelegd op op 4 juni 1954 door Marius Antoon Reinalda, commissaris van de Koningin in Utrecht.
Het nieuwe gemeentehuis is op 23 september 1955 geopend door mr. Constant Theodore Emmo graaf van Lynden van Sandenburg, de opvolger van Reinalda, en Herman Lodewijk Breen, burgemeester van Kamerik.
Aan het nieuwe gemeentehuis zijn ter gelegenheid van het in gebruik nemen ervan een aantal kunstobjecten geschonken. Het comité “Voedselvoorziening in Oorlogstijd” schonk twee glas-in-loodramen, vervaardigd door Johannes Heinrich (Hans) Liefkes (Düsseldorf, DE, 1891 – Den Haag, 1967). Eén van deze glas-in-loodramen beeldt de melkveehouderij en zuivelindustrie uit; het andere verwijst naar de hongerwinter 1944-1945. De inwoners van Kamerik schonken een bronzen beeld, genaamd “‘t Bruidje”. De provincie Utrecht schonk het reliëf “Veulen”.
Het gemeentehuis van Kamerik heeft dienst gedaan tot 1989. In dat jaar ging Kamerik samen met Zegveld en een deel van Nieuwkoop deel uitmaken van de gemeente Woerden.

Bronnen:
Van raadkamers tot nieuw stadhuis (L.Cl.M. Peters, W.R.C. Alkemade)
Wikipedia: gemeentehuis van Kamerik