Beelden van Jits Bakker in het Groene Hart

Fietstocht door de bebouwde kom van Alphen aan den Rijn, Zoetermeer en Waddinxveen, langs de oever van de Oude Rijn, door de polders in de omgeving van Alphen aan den Rijn,  langs de plassen bij Bleiswijk en Zevenhuizen, het tuinbouwgebied bij Boskoop en langs de oever van de Gouwe. De route voert ook langs fraaie molens.
Lengte: ca. 68 kilometer.

Kunstwerken van Jits Bakker. De kunstwerken staan langs de openbare weg.
Vertrek- en aankomstpunt: NS-station Alphen aan den Rijn.
Routekaart: https://www.route.nl; de route is geregistreerd onder nummer 871251.


BEELDEN EN BEELDENGROEP
Vanaf het NS-station in Alphen aan den Rijn zult u de volgende beelden en beeldengroep zien:

Alphen aan den Rijn
♦ Wielingen: Fluitspeler
Pijnacker
♦ wijkpark Klapwijk, Marga Klompélaan: beeldengroep Spelende kinderen
Waddinxveen
♦ De Akker: Balspeler, ook bekend onder de naam “Voetbalkeeper”

ROUTEBESCHRIJVING

ALPHEN AAN DEN RIJN: “FLUITSPELER”

Het NS-station Alphen aan den Rijn fungeert als vertrekpunt. U fietst naar de centrumzijde, waar u knooppunt 89 ziet. U slaat dan linksaf, fietst naar knooppunt 9 en daarvandaan rechtdoor. Nadat u de Oude Rijn bent overgestoken, slaat u bij knooppunt 85 linksaf. Vanaf knooppunt 83 fietst u over de Oudshoornseweg de langs de Oude Rijn, met veel bedrijvigheid langs de oever aan de overkant. Bij knooppunt 63 rijdt u rechtsaf de Churchilllaan in. U moet het even zonder knooppunt-verwijsbordjes stellen.
U blijft de op de Churchilllaan totdat u bij een driesprong komt. Daar slaat u rechtsaf, het Haringvliet in. U neemt de eerste straat rechts. Dit is de Wielingen, een “woonerf”. Vervolgens neemt u weer de eerste straat rechts. Schuin voor u ziet u het bronzen beeld Fluitspeler, op een betonnen sokkel.
“Fluitspeler” is oorspronkelijk, in 1976, elders in Alphen aan den Rijn geplaatst, te weten op de hoek van de Aarkade / Van Manderslootstraat, op een gemetselde sokkel. Tussen 2006 en 2008 werd het beeld gestolen. De nieuwe versie is in 2009/2010 hier in de Wielingen geplaatst.
In Utrecht staat een variant van “Fluitspeler”.

HET SPOOKVERLAAT
Via het Haringvliet fietst u terug naar knooppunt 63. Hier volgt de route de knooppunt-verwijsbordjes weer. U slaat rechtsaf en blijft langs de Oude Rijn fietsen.
Bij knooppunt 64 (Gnephoek) gaat u via een lus naar de Koningin Máximabrug over de Oude Rijn. Voorbij de brug blijft u op de Leidse Schouw fietsen. U rijdt nu door industriegebied. aan het einde van de Leidse Schouw gaat u linksaf en vervolgens onder het viaduct van de N11 naar knooppunt 6. Hier slaat u rechtsaf en direct linksaf. Links van u ziet u in de verte de kerktoren van Hazerswoude en de Geremolen, een uit 1636 daterende maalvaardige wipwatermolen die vanwege de kleur van het bovenhuis ook wel Blauwe Wip wordt genoemd.

U rijdt nu door de Rietveldse polder over het Spookverlaat. Oorspronkelijk droeg deze weg de naam Verlaat, verwijzend naar een naburige schutsluis. Omdat het daar flink kon waaien, werd de naam veranderd in Spookverlaat. Althans, volgens sommigen. Volgens anderen is de naamsverandering gebaseerd op de legende van Amalia en Frederik die aan het Verlaat aan het minnekozen waren. Toen Frederik meer wilde, duwde Amalia hem van zich af. Frederik viel in het Verlaat en verdronk, vragend naar haar liefde. Iedere keer als Amalia in haar droefenis naar de plek des onheils terugkeerde, hoorde zij de stem van Frederik en zijn laatste woorden: “Amalia, Amalia, bemint gij mij?” Niet alleen zij, ook anderen hoorden die stem. Vandaar de naam Spookverlaat (en de naam Amalia van de vogelkijkhut hier).
Via de knooppunten 5, 36 en 27 fietst u naar Hazerswoude Dorp. Kijkend naar de dijken in de verte, krijgt u een idee hoe de grond hier in de loop der eeuwen door inklinking is gedaald.
Bij knooppunt 27 aan de rand van Hazerswoude Dorp slaat u rechtsaf. Bij knooppunt 37 slaat u linksaf en fietst u naar Benthuizen, waar u langs stellingmolen “De Haas” rijdt.
Na Benthuizen komt u, de bij deze route horende verwijsbordjes volgend, in Zoetermeer.

PIJNACKER: “SPELENDE KINDEREN”
De verwijsbordjes volgend, fietst u rechttoe-rechtaan door Zoetermeer. U rijdt onder de A12 door. Bij knooppunt 19 verlaat u Zoetermeer en komt u via de Vierde Stationsstraat op de Katwijkerlaan. Die blijft u volgen tot aan de driesprong met de Nieuwkoopseweg waar u linksaf slaat, de Vlietlandseweg op, richting knooppunt 74.

De Vlietlandseweg gaat over in de Klapwijkseweg. Bij de driesprong met het Vrouwenrecht gaat u linksaf, het Vrouwenrecht in en rijdt u door tot u bij de Marga Klompélaan komt. Links voor u ziet u de muren die de ingang van het wijkpark Klapwijk markeren. U stapt af en loopt het park in. Daar staat de beeldengroep Spelende kinderen. Het is hier in 1990 geplaatst. Ook in Bunnik en Kerkrade staan beeldengroepen van Jits Bakker die de naam “Spelende kinderen” dragen, maar dat zijn geen varianten van de beeldengroep hier in Pijnacker.
Na het bezichtigen van “Spelende kinderen” fietst u over de Marga Klompélaan tot aan de kruising met de Anne Franklaan. U gaat rechtsaf en blijft op de Anne Franklaan rijden, die overgaat in de Miep Gieslaan. Bij de kruising met de Duikersloot slaat u linksaf, de Duikersloot op. U verlaat Pijnacker en fietst richting knooppunt 68.

WADDINXVEEN: “BALSPELER”
Het gebied waar u na knooppunt 68 doorheen fietst, is tuinbouwgebied. Regelmatig ziet u grote broeikassen.
De verwijsbordjes volgend fietst u door Berkel en Rodenrijs. Via het achterliggende tuinbouwgebied komt u uit in Bleiswijk.

Voorbij Bleiswijk fietst u tussen de Rotte en het natuurgebied Bleiswijkse Zoom. Bezienswaardig is het Bleiswijkse Verlaat, een uit 1772 daterende houten schutsluis op het punt waar de Lange Vaart uitmondt in de Rotte. De houten portalen (jukken) geven stevigheid en houden houten wanden op hun plaats. Vandaag de dag heeft de sluis, die in 2015 grondig gerestaureerd is, een waterkerende functie: de sluis voorkomt overstroming van de polder vanuit de Rotte.
Aan de overkant van de Rotte ziet u een ander waterstaatkundig complex: de vier molens van de Rottemeerse molenviergang. Deze molens zijn gebouwd in 1772 en bemaalden vroeger de Tweemanspolder. Tegenwoordig hebben ze geen bemalingsfunctie meer.
Nadat u onder de A12 door bent gereden en de Rotte bent overgestoken, fietst u richting Moerkapelle en door het tuinbouwgebied naar Waddinxveen.

Bij knooppunt 15 volgt u de verwijsbordjes naar knooppunt 12 tot aan de rotonde met de Beijerincklaan. Daar slaat u linksaf en fietst u door tot u aan de kruising met de Parklaan. Hier slaat u linksaf en vervolgens rijdt u rechtsaf De Akker in.
Op de speelplaats staat de Balspeler, ook bekend onder de naam “Voetbalkeeper”. Noorlander Beheer Nederland BV heeft dit beeld in 1985 aangeboden, mogelijk bij de oplevering van woningen in deze Waddinxveense nieuwbouwwijk. Oorspronkelijk stond “Balspeler” in een plantsoen in De Akker. Omdat het plantsoen door herbestratingswerkzaamheden in een parkeerterrein veranderde, moest het beeld worden verplaatst. Het staat nu aan de rand van de speelplaats in De Akker, op luttele meters afstand van het voormalige plantsoen.

Via de knooppunten 9 en 30 komt u in Boskoop. Door Boskoop heen gefietst, komt u bij de Gouwe. U slaat linksaf en rijdt over de Nesse langs de Gouwe naar Alphen aan den Rijn. Voorbij knooppunt 38 rijdt u langs het Alphen-Aquaduct waar de N11 onder de Gouwe door gaat. Bij Alphen aan den Rijn mondt de Gouwe uit in de Oude Rijn. Kort voor de monding ziet u de Gouwesluisbrug, een in 1937/’38 gebouwde stalen hefbrug met keersluis. Soortgelijke, kleinere hefbruggen staan in Boskoop en Waddinxveen. De drie hefbruggen zijn rijksmonumenten.
Vóór knooppunt 72 slaat u rechtsaf en fietst u onder de Gouwse Schouw door naar de driesprong met de Gouwsluisseweg, de verwijsbordjes naar knooppunt 89 volgend. Bij knooppunt 98 ziet u links van u het NS-station Alphen aan den Rijn, waarvandaan u vertrokken bent.


routekaart “Beelden van Jits Bakker in het Groene Hart”

→  FIETSEN|WANDELEN