Andreas

Beeldhouwer: Eric Claus
Materiaal: brons
Oude Kerk, Grotestraat 58, Ede
Onthuld in 1994

“Andreas” maakt deel uit van de beeldengroep Twaalf apostelen


__________

.


Andreas (vert.: “de mannelijke”, “de moedige”) was een broer van de apostel Petrus.
De lege ruimte in “Andreas” heeft de vorm van een Andreaskruis. Volgens de legende is Andreas in Achaia ter dood gebracht door kruisiging aan een X-vormig kruis, dat na zijn dood de naam Andreaskruis heeft gekregen.

  Eric Claus: “Twaalf apostelen” (Ede)
  ERIC CLAUS

Apostelen (Matteüs 10:1-8): een groep van twaalf leerlingen van Jezus die door Hem werden uitgezonden om aan het Joodse volk de boodschap te brengen dat het Rijk der Hemelen nabij was. Jezus had de apostelen de macht gegeven zieken te genezen, kwade geesten uit te drijven en overledenen tot leven te wekken.