Simon

Beeldhouwer: Eric Claus
Materiaal: brons
Oude Kerk, Grotestraat 58, Ede
Onthuld in 1994

“Simon” maakt deel uit van de beeldengroep Twaalf apostelen


__________

.


Simon is een van de twaalf apostelen van Jezus. In het Nieuwe Testament is hij aangeduid met de namen Simon de Zeloot en Simon de IJveraar, dit om onderscheid te maken met de apostel Petrus, die eveneens Simon heette.
De lege ruimte in “Simon” toont de contouren van een zaag. Volgens de legende is hij in Perzië met een zaag aan stukken gezaagd.

  Eric Claus: “Twaalf apostelen” (Ede)
  ERIC CLAUS

Apostelen (Matteüs 10:1-8): een groep van twaalf leerlingen van Jezus die door Hem werden uitgezonden om aan het Joodse volk de boodschap te brengen dat het Rijk der Hemelen nabij was. Jezus had de apostelen de macht gegeven zieken te genezen, kwade geesten uit te drijven en overledenen tot leven te wekken.