Beeldengalerij vier Nederlandse luchtvaartpioniers

Beeldhouwers: Servaas Maas, Kees Verkade
Materiaal: brons
Schiphol, voor aankomsthal 2


vlnr: John Block (Kees Verkade), Martin Schröder (Kees Verkade), Dr. A. Plesman (Servaas Maas), Peter Legro (Kees Verkade)


DE BEELDENGALERIJ
Voor aankomsthal 2 in Schiphol staat een beeldengalerij, bestaande uit vier borstbeelden van Nederlanders die een belangrijke rol in de Nederlandse luchtvaart hebben gespeeld: dr. Albert Plesman (grondlegger van de KLM), Martin Schröder (grondlegger van Martinair), Peter Legro (directeur van Transavia) en John Block (directeur van Air Holland).
Het borstbeeld van dr. A. Plesman is ontworpen in 1950 door Servaas Maas. De borstbeelden van Martin Schröder en Peter Legro zijn in 2004 ontworpen door Kees Verkade. In 2005 ontwierp Kees Verkade het borstbeeld van John Block.

DE AANLEIDING VOOR DE BEELDENGALERIJ
Tussen het ontwerp van het borstbeeld van dr. A. Plesman in 1950 door Servaas Maas en het ontwerp door Kees Verkade in 2004-2005 van de overige drie borstbeelden ligt 55 jaar. Het borstbeeld van Plesman heeft jarenlang op Schiphol-Oost gestaan. De vraag is waarom Kees Verkade borstbeelden ging ontwerpen van John Block, Peter Legro en Martin Schröder, die in alle publicaties worden aangemerkt als luchtvaartpioniers evenals dr. A. Plesman, ofschoon dat niet op de sokkel van diens borstbeeld is vermeld.
Plesman is op 31 december 1953 overleden. Op 31 december 1978, de 25e sterfdag van Plesman, vond er bij “Dr. A. Plesman” een herdenkingsplechtigheid plaats en werden er kransen gelegd. Op 31 december 2003 was het vijftig jaar geleden dat Plesman overleed. Met de plechtigheden rond de 25e sterfdag van Plesman in het achterhoofd wordt op deze website de veronderstelling aangehouden dat ter gelegenheid van de herdenking van de vijftigste sterfdag van Plesman borstbeelden zouden worden vervaardigd van andere Nederlandse luchtvaartpioniers. De opdracht hiertoe werd gegund aan Kees Verkade. Een andere reden zou kunnen zijn dat men naar aanleiding van de vijftigste sterfdag van Plesman besloot borstbeelden te laten ontwerpen van drie Nederlandse naoorlogse luchtvaartpioniers wier werkzaamheden van belang waren voor Schiphol: Block, Legro en Schröder.

DE SOKKELS
De vier borstbeelden zijn op rood-granieten sokkels geplaatst die uit twee delen bestaan. Het onderste deel van de sokkel van “Dr. A. Plesman” is hoger dan de onderste delen van de overige sokkels. Hierdoor zijn de bovenkanten van de hoofden van de borstbeelden op min of meer gelijke hoogte uitgelijnd.
De opschriften op de sokkels zijn niet op dezelfde manier gestructureerd. Dit kan verband houden met het jaar van plaatsing en de bronteksten. Voor de sokkel van “Dr. A. Plesman” is het oorspronkelijke opschrift gebruikt van de sokkel uit de 1950-er jaren. Op die sokkel was de voornaam van Plesman niet vermeld en ook niet het woord “luchtvaartpionier” dat wel op de andere sokkels staat.
Op de sokkels van “Martin Schröder” en “Peter Legro” is het woord “luchtvaartpionier” vermeld. “John Block” is aangeduid met de woorden “Nederlandse luchtvaarpionier”.
Op de sokkels van “Martin Schröder”, “Dr. A. Plesman” en “Peter Legro” zijn hun verdiensten voor de Nederlandse luchtvaart vermeld. Op de sokkel van “John Block” zijn zijn verdiensten voor de Nederlandse luchtvaart niet vermeld.

DE BORSTBEELDEN
Dr. A. Plesman (Servaas Maas, 1950)
Peter Legro (Kees Verkade, 2004)
Martin Schröder (Kees Verkade, 2004)
John Block (Kees Verkade, 2005)

  SERVAAS MAAS
  KEES VERKADE