Dr. A. Plesman

Beeldhouwer: Servaas Maas
Materiaal: brons
Schiphol, voor aankomsthal 2 (jaar van verplaatsing: niet bekend)

Onthuld in 1953 op Schiphol-Oost


vlnr: John Block (Kees Verkade), Martin Schröder (Kees Verkade), “Dr. A. Plesman” (Servaas Maas), Peter Legro (Kees Verkade)

__________

__________

“Dr. A. Plesman”, Schiphol-Oost, ca. 1980

31 december 1978: kranslegging bij “Dr. A. Plesman” ter gelegenheid van de 25e sterfdag, die dag, van dr. Plesman
de twee kinderen die een krans leggen, zijn mogelijk kleinkinderen van dr. Plesman

onthulling kleimodel “Dr. A. Plesman” door burgemeester d’Ailly van Amsterdam, Schiphol, 17 mei 1950

Servaas Maas, werkend aan het kleimodel van “Dr. A. Plesman” (foto: 8 mei 1950)


In een groot aantal publicaties is over de galerij op Schiphol van vier borstbeelden van Nederlanders die een belangrijke rol in de Nederlandse luchtvaart hebben gespeeld, geschreven dat ze alle zijn ontworpen door Kees Verkade. Dit is niet juist. “Dr. A. Plesman”, één van de vier borstbeelden, is ontworpen door Servaas Maas. De andere drie borstbeelden zijn ontworpen door Kees Verkade.

Servaas Maas heeft “Dr. A. Plesman” ontworpen ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Schiphol in 1950. Mogelijk heeft men met dit borstbeeld een eerbetoon willen brengen aan Plesman in diens hoedanigheid van oprichter en president-directeur van de KLM.
Op een foto, gedateerd op 8 mei 1950, die onder nr. 903-9498 deel uitmaakt van de collectie van het Nationaal Archief, is Servaas Maas te zien, werkend aan het kleimodel van “Dr. A. Plesman”. Op de foto die onder nr. OSIM00006003680 deel uitmaakt van de collectie van het Stadsarchief Amsterdam is de onthulling te zien op Schiphol van het kleimodel (de gieting in brons was kennelijk nog niet gereed). De onthulling vond plaats op 17 mei 1950, exact 30 jaar na de opening van de eerste KLM-lijndienst Amsterdam-Londen. De onthulling verricht door Arnold Jan d’Ailly (Franeker, 22 juni 1902 – Amsterdam, 24 november 1967), burgemeester van Amsterdam, vond plaats in aanwezigheid van Plesman, die na de onthulling een toespraak hield. In de sokkel van het kleimodel was de naam DR. A. PLESMAN gehakt.

De bronzen uitvoering van “Dr. A. Plesman” dateert volgens sommige bronnen uit 1953. Deze uitvoering is gesigneerd met SERVAAS MAAS. In het beeld is geen jaartal gegraveerd.
“Dr. A. Plesman” heeft oorspronkelijk op Schiphol-Oost gestaan. Op de sokkel was de tekst DR. A. PLESMAN 1889-1953 GRONDLEGGER VAN DE KONINKLIJKE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ aangebracht.

Tegenwoordig staat “Dr. A. Plesman” voor aankomsthal 2 in Schiphol en maakt het deel uit van een galerij van borstbeelden van vier Nederlanders die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Nederlandse luchtvaart en Schiphol.
De tekst op de rood-granieten sokkel van “Dr. A. Plesman” is woord voor woord overgenomen van de oude sokkel en is dan ook niet overeenkomstig de structuur van gegevensvermelding op de andere sokkels. In tegenstelling tot die sokkels is op de nieuwe sokkel van “Dr. A. Plesman” niet het woord LUCHTVAARTPIONIER aangebracht, evenmin als de voornaam van Plesman.

Zie ook:
Kees Verkade: “John Block” (Schiphol)
Kees Verkade: “Martin Schröder” (Schiphol)
Kees Verkade: “Peter Legro” (Schiphol)

  Beeldengalerij vier Nederlandse luchtvaartpioniers (Schiphol)
  SERVAAS MAAS

Dr. Albert Plesman (Den Haag, 7 september 1889 – 31 december 1953): Nederlands luchtvaartpionier. In 1919 werkte hij samen met een aantal zakenlieden een plan uit voor een nationale luchtvaartmaatschappij. Dit werd de N.V. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën (KLM). De KLM werd opgericht op 7 oktober 1919. Plesman werkte aanvankelijk als administrateur, later als directeur. Na de Tweede Wereldoorlog werd Plesman benoemd tot president-directeur van de KLM. Onder zijn leiding werd de KLM een luchtvaartmaatschappij van grote allure.

Bronnen en verdere informatie:
https://historiek.net/albert-plesman-oprichter-klm/72512/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Plesman