Summertime (L, deels bedekt, bijzondere afwerking)

Beeldhouwer: Else Ringnalda
Materiaal: mixed media (beeld: PUR, afgewerkt met epoxy en pigmenten; doek: brons)

Hoeve Rijlaarsdam Galerie & Beeldentuin, Nieuwveenseweg 59, Nieuwkoop


__________

.


Het exemplaar in deze fotoreportage van “Summertime – deels bedekt” is de eerste uitvoering van “Summertime”. Voor deze uitvoering heeft Else Ringnalda PUR (polyurethaanschuim) gebruikt, waarna zij het beeld heeft afgewerkt met epoxy en pigmenten.(1) Else Ringnalda experimenteert met materialen en manieren van afwerken. Volgens haar heeft PUR, vergeleken met het uitvoeren in boetseerwas of klei, het voordeel dat bij grotere formaten geen armatuur nodig is. Het uitvoeren in PUR is minder tijdrovend dan het uitvoeren in boetseerwas of klei en een PUR-uitvoering is beduidend lichter in gewicht dan een uitvoering in brons.(2)
“Summertime” is een van de “Homo ludens”-beelden die Else Ringnalda in de loop der jaren heeft ontworpen. Er zijn verschillende formaten en uitvoeringen van “Summertime” (al dan niet deels bedekt), waaronder een kleine, naakte bronzen uitvoering, geplaatst op een waterlelieblad, een grote, naakte bronzen uitvoering, geplaatst op een waterlelieblad, een bruin gepatineerde, een grote, naakte bronzen uitvoering op een zwart plateau en een deels bedekte, grote bronzen uitvoering, geplaatst op een plateau.

“HOMO LUDENS”-BEELDEN
De ontstaansgeschiedenis van de “Homo ludens”-beelden gaat terug tot de tijd waarin Else Ringnalda in een krantenartikel las dat een man blijvend hersenletsel had opgelopen toen hij door een groep jongeren in elkaar was geslagen. De jongeren hadden de man voor hun plezier afgetuigd, ze waren niet op roof uit. Dit deed bij haar de vraag rijzen in wat voor samenleving wij leven, gevolgd door de vraag hoe een ideale samenleving eruit zou kunnen zien.(3)
De ideale samenleving zoals Else Ringnalda zich die voorstelt, wordt gevormd door de “Homo ludens” (vert.: de spelende mens), mensen die respectvol omgaan met elkaar en met de natuur. Het zijn zelfbewuste mensen, die van jongs af aan hun passie en talenten ontdekken en zich inspannen hun doelen te bereiken. Ze zijn ervan doordrongen dat ze gelijkwaardig aan elkaar zijn, ongeacht verschillen in afkomst, religie of sekse, en weten dat hun onderlinge verschillen bijdragen aan het verder ontwikkelen van de cultuur en de samenleving.(4)
De “Homo ludens”-beelden tonen mensen in hun natuurlijke staat. Zij kunnen zijn wie zij willen zijn. Hun werk ervaren zij als spel. De kracht en kwetsbaarheid die de “Homo ludens”-beelden tonen, zijn geen mannelijke of vrouwelijke eigenschappen maar menselijke eigenschappen.(5)
Op exposities zijn de “Homo ludens”-beelden op uiteenlopende wijzen te zien: op sokkels, in het gras, op een voetplaat, op schommels of op waterleliebladeren in het gras, een vijver of een waterpartij.
De in brons uitgevoerde “Homo ludens”-beelden zijn driedimensionaal. Tijdens de solo-expositie “Brons in de natuur” die van 8 mei t/m 10 juli 2016 in het Von Gimborn Arboretum in Doorn werd gehouden en waar toen Ode aan de boom werd onthuld, waren ook tweedimensionale uitvoeringen van “Homo ludens”-beelden tentoongesteld: de “Yoga-class”-beelden, uitgevoerd in cortenstaal.(6)

Noten
(1)
Mededeling van Else Ringnalda.
(2) Else Ringnalda – Beelden en Bronnen | Sculptures and Sources (Vianen, 2009, pp.46-49). Else Ringnalda heeft de beschrijving op deze pagina’s van haar werkwijze geïllustreerd met foto’s waarop diverse fasen zijn te zien van de vervaardiging en de plaatsing van haar beeld “Narcissus”, dat net als de PUR-uitvoering van “Summertime – deels bedekt” is afgewerkt met epoxy en pigmenten.
(3) Else Ringnalda – Beelden en Bronnen | Sculptures and Sources (Vianen, 2009, p.54).
(4) Else Ringnalda – Beelden en Bronnen | Sculptures and Sources (Vianen, 2009, p.56). Het begrip “Homo ludens” is geïntroduceerd door Johan Huizinga (antropoloog, cultuurfilosoof en historicus, Groningen, 7 december 1872 – De Steeg, 1 februari 1945) in zijn boek Homo ludens – proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur (Amsterdam, 1938). Huizinga stelt dat de mens door de eeuwen heen ten diepste een spelende mens (Homo ludens) is geweest; aan de basis van (de ontwikkeling) van cultuur ligt spel in de breedste zin van het woord ten grondslag. In de periode 1956/1974 ontwierp Constant (Constant Anton Nieuwenhuys, auteur, beeldend kunstenaar en muzikant (Amsterdam, 21 juli 1920 – Utrecht, 1 augustus 2005), geïnspireerd door Homo Ludens, New Babylon: een reeks maquettes waarin de Homo ludens in alle vrijheid zou kunnen leven.
(5) Else Ringnalda – Beelden en Bronnen | Sculptures and Sources (Vianen, 2009, p.56); mededelingen van Else Ringnalda.
(6) https://www.bomenmuseum.nl/uw-bezoek/fotoalbums/opening-beeldententoonstelling-else-ringnalda/

Zie ook:
Else Ringnalda: “Summertime” (L) (Beeldentuin Mariënheem, in het grind)
Else Ringnalda: “Summertime” (L) (Beeldentuin Het Zwarte Gat, Oostvoorne, 2023, op waterlelieblad)
Else Ringnalda: “Summertime” (M) (Beeldentuin Het Zwarte Gat, Oostvoorne, 2023, op waterlelieblad)
Else Ringnalda: “Summertime” (L) (Hoeve Rijlaarsdam, Nieuwkoop, op plank)
Else Ringnalda: “Summertime” (L) (Kasteeltuinen Arcen, 2023, op waterlelieblad)
Else Ringnalda: “Summertime” (S) (Kasteeltuinen Arcen, 2023, op waterlelieblad)

  ELSE RINGNALDA
  Hoeve Rijlaarsdam Galerie & Beeldentuin (Nieuwkoop)

HOEVE RIJLAARSDAM GALERIE & BEELDENTUIN

Hoeve Rijlaarsdam Galerie & Beeldentuin / Feesten & Meetings is in 1988 gesticht door Thijs Rijlaarsdam, kunsthandelaar, en zijn echtgenote Loekie. De gebouwen van Hoeve Rijlaarsdam werden in dat jaar geschikt gemaakt voor het tentoonstellen van kunstwerken uit de 19e eeuw en later voor bezoekers en potentiële kopers. Aanvankelijk waren er schilderijen te zien, later ook sculpturen van uiteenlopende stijlen en materialen.
In Hoeve Rijlaarsdam kan kunst worden gerestaureerd, getaxeerd en verkocht.
De vaste kunstcollectie van Hoeve Rijlaarsdam, bestaande uit schilderstukken, behorend tot de Haagse en Leidse school, is ondergebracht in de vroegere stal van Hoeve Rijlaarsdam. In het Koetshuis is op de eerste verdieping hedendaagse kunst ondergebracht. De begane grond fungeert als expositieruimte. In de Beeldentuin, die een oppervlakte heeft van 2 hectare en die om Hoeve Rijlaarsdam ligt aan de rand van het poldergebied, worden sculpturen tentoongesteld. De Beeldentuin heeft ook een vijver. In de Hooiberg is er gelegenheid voor het nuttigen van consumpties. Het terras achter de Hooiberg biedt zicht op de Beeldentuin.
Ieder jaar wordt in Hoeve Rijlaarsdam Galerie en Beeldentuin een zomer- en een winterexpositie gehouden. Een aantal beeldend kunstenaars exposeert permanent, andere beeldend kunstenaars zijn gastexposanten. De geëxposeerde kunstwerken zijn te koop.
Openingstijden en verdere informatie: Hoeve Rijlaarsdam Galerie & Beeldentuin.

Hoeve Rijlaarsdam Feesten & Meetings biedt de mogelijkheid om bedrijfsfeesten, bruiloftsfeesten, verjaardagsfeesten, vergaderingen en grote bijeenkomsten te houden.
Informatie:
https://feestenmeetings.nl.