Summertime (deels bedekt)

Beeldhouwer: Else Ringnalda
Materiaal: brons

Geëxposeerd in 2022 bij Hoeve Rijlaarsdam Galerie & Beeldentuin, Nieuwveenseweg 59, Nieuwkoop


__________

__________


Er zijn verschillende formaten en uitvoeringen van “Summertime”. In de uitvoering in deze fotoreportage is een rustende vrouw, gedeeltelijk met een doek bedekt, te zien. Onder het beeld ligt een blauw plateau. Er bestaat ook een kleine, naakte uitvoering, geplaatst op een lelieblad en een grote, bruin gepatineerde naakte uitvoering op een zwart plateau.(1)

Noot
(1) https://www.elseringnalda.nl/huidige-exposities/

  ELSE RINGNALDA

HOEVE RIJLAARSDAM GALERIE & BEELDENTUIN

Hoeve Rijlaarsdam in Nieuwkoop is een centrum waar kunst gerestaureerd, getaxeerd en verkocht wordt. Het is ook mogelijk kunstwerken te bezichtigen. In de galerie, ondergebracht in de vroegere boerderij, bevindt zich een unieke collectie kunstwerken, vervaardigd in de 19e eeuw en daarna. De beeldentuin heeft een oppervlakte van 2 hectare. Hierin zijn sculpturen te zien van beeldend kunstenaars die hetzij permanent exposeren hetzij als gast.
Openingstijden en verdere informatie:
Hoeve Rijlaarsdam Galerie & Beeldentuin.