Grasmussen

Beeldhouwer: Hans Mes
Materiaal: vogels: brons, sprieten: gecoat staal

Driesprong Groenendijksepad / Barrepad, Rijnwoude, langs de N11 (sinds 2006)
Onthuld in 1998 nabij de plek waar het Groenendijksepad de aan te leggen N11 zou kruisen


__________

.


Van 1970 tot 1995 werd het ruilverkavelingsproject Rijnstreek-Zuid uitgevoerd. Met onder andere de aanleg van wegen, fietspaden, bossen en een weidevogelreservaat werd het gebied opnieuw ingericht. De landinrichtingscommissie die het ruilverkavelingsproject begeleidde, opperde het idee om ter herinnering aan het project een aantal kunstwerken in het gebied te plaatsen. Van de 74 beeldend kunstenaars die zich kandidaat hadden gesteld, werden drie kunstenaars uitgenodigd om een ontwerp in te dienen: Huub Laurens, Joseph Sema en Hans Mes. Op 8 december 1997 werd bekend dat de keuze was gevallen op de inzending van Hans Mes, die beelden van weidevogels had ontworpen. Volgens de selectiecommissie waren zijn beelden duidelijk herkenbaar en was hun verhalende structuur toegespitst op het gebied waarin ze zouden worden geplaatst.
Hans Mes heeft drie kunstwerken met beelden van weidevogels ontworpen. Het eerst geplaatste beeld was Zwarte sternen (Spookverlaat, Rijnwoude). “Grasmussen” werd als tweede geplaatst, aan het Groenendijksepad, Rijnwoude, dichtbij het kruispunt met de nog aan te leggen rijksweg N11. Grutto (Lange Kerkpad, Zuidbuurt) werd als derde geplaatst.
In al deze kunstwerken combineert Hans Mes de vogels met een karakteristiek element van hun leefomgeving.
In het geval van “Grasmussen” plaatste Hans Mes de grasmussenbeelden op sprieten, die verwijzen naar de oeverbegroeiing (gras en riet). De grasmussenbeelden waren bruin gepatineerd. De oorspronkelijk in brons uitgevoerde sprieten waren bronskleurig en donkergroen gepatineerd. Deze sprieten zijn tot tweemaal toe vernield. In november 2005, na de tweede vernieling, voerde Hans Mes in zijn atelier in Groningen reparaties aan het kunstwerk uit, waarbij hij de bronzen sprieten verving door donker gekleurde, stalen sprieten. Na voltooiing van de reparatie is “Grasmussen” aan de oever van een sloot geplaatst, dichtbij de oorspronkelijke plek.

Bronnen:
https://hansmes.com/portfolio/grasmussen

https://hansmes.com/portfolio/zwarte-sternen
https://www.canonvannederland.nl/nl/page/70741/van-ruilen-kwam-geen-huilen
https://www.studioalphen.nl/nieuws/grasmussen-naar-veiliger-plek/
https://www.wegenwiki.nl/N11_(Nederland)

Leids Dagblad, 18 mei 1995, 26 maart 1997 en 8 december 1997

  HANS MES