Grutto

Beeldhouwer: Hans Mes
Materiaal
: grutto-beeld: brons; voetstuk: vaurion roche jaune

Lange Kerkweg, Zuidbuurt (gemeente Zoeterwoude)
Onthuld in 1998


__________

.


Van 1970 tot 1995 werd het ruilverkavelingsproject Rijnstreek-Zuid uitgevoerd. Met onder andere de aanleg van wegen, fietspaden, bossen en een weidevogelreservaat werd het gebied opnieuw ingericht. De landinrichtingscommissie die het ruilverkavelingsproject begeleidde, opperde het idee om ter herinnering aan het project een aantal kunstwerken in het gebied te plaatsen. Van de 74 beeldend kunstenaars die zich kandidaat hadden gesteld, werden drie kunstenaars uitgenodigd om een ontwerp in te dienen: Huub Laurens, Joseph Sema en Hans Mes. Op 8 december 1997 werd bekend dat de keuze was gevallen op de inzending van Hans Mes, die beelden van weidevogels had ontworpen. Volgens de selectiecommissie waren zijn beelden duidelijk herkenbaar en was hun verhalende structuur toegespitst op het gebied waarin ze zouden worden geplaatst.
Hans Mes heeft drie kunstwerken met beelden van weidevogels ontworpen. Het eerst geplaatste beeld was Zwarte sternen (Spookverlaat, Rijnwoude). Grasmussen werd als tweede geplaatst, aan het Groenendijksepad, Rijnwoude, dichtbij het kruispunt met de nog aan te leggen rijksweg N11. “Grutto” (Lange Kerkpad, Zuidbuurt) werd als derde geplaatst.
In al deze kunstwerken combineert Hans Mes de vogels met een karakteristiek element van hun leefomgeving.
Hans Mes heeft “Grutto” op een bewerkte steen geplaatst, die het slagenlandschap uitbeeldt, dat in deze omgeving goed is te zien. Met de term “slagenlandschap” wordt een manier van ruilverkaveling aangeduid waarin het polderland werd verkaveld in “slagen” (lange, smalle, evenwijdig lopende stroken land, onderling gescheiden door sloten).
Bij “Grutto” staat een blok met een schuine bovenkant, waarin de volgende tekst is gegraveerd:

GRUTTO
HANS MES
RUILVERKAVELING RIJNSTREEK-ZUID
1970-1995

Bronnen:
https://hansmes.com/portfolio/grutto
https://www.canonvannederland.nl/nl/page/70741/van-ruilen-kwam-geen-huilen
Leids Dagblad, 18 mei 1995, 26 maart 1997 en 8 december 1997

  HANS MES