Zwarte sternen

Beeldhouwer: Hans Mes
Materiaal: sternenbeelden: brons; krabbescheer-plaat: roodkoper, gecoat staal

Oostvaartpad / Spookverlaat, Rijnwoude, nabij de Oostvaartbrug
Onthuld in 1998


.


Van 1970 tot 1995 werd het ruilverkavelingsproject Rijnstreek-Zuid uitgevoerd. Met onder andere de aanleg van wegen, fietspaden, bossen en een weidevogelreservaat werd het gebied opnieuw ingericht. De landinrichtingscommissie die het ruilverkavelingsproject begeleidde, opperde het idee om ter herinnering aan het project een aantal kunstwerken in het gebied te plaatsen. Van de 74 beeldend kunstenaars die zich kandidaat hadden gesteld, werden drie kunstenaars uitgenodigd om een ontwerp in te dienen: Huub Laurens, Joseph Sema en Hans Mes. Op 8 december 1997 werd bekend dat de keuze was gevallen op de inzending van Hans Mes, die beelden van weidevogels had ontworpen. Volgens de selectiecommissie waren zijn beelden duidelijk herkenbaar en was hun verhalende structuur toegespitst op het gebied waarin ze zouden worden geplaatst.
Hans Mes heeft drie kunstwerken met beelden van weidevogels ontworpen. Het eerst geplaatste beeld was “Zwarte sternen” (Spookverlaat, Rijnwoude). Grasmussen werd als tweede geplaatst, aan het Groenendijksepad, Rijnwoude, dichtbij het kruispunt met de nog aan te leggen rijksweg N11. Grutto (Lange Kerkpad, Zuidbuurt) werd als derde geplaatst.
In al deze kunstwerken combineert Hans Mes de vogels met een karakteristiek element van hun leefomgeving.
In het geval van “Zwarte sternen” plaatste Hans Mes de sternenbeelden op een lange, smalle, driehoekige plaat die een afgebroken blad van de krabbescheer uitbeeldt. De krabbescheer, een zeldzame, drijvende waterplant, komt voor in deze regio. De sternenbeelden tonen de snelheid waarmee zwarte sternen over het water vliegen.
Ten tijde van de plaatsing van “Zwarte sternen” waren de sternenbeelden dusdanig opgesteld, dat ze achter elkaar vliegende sternen toonden. Bij het maken van deze fotoreportage bleek het rechtse sternenbeeld omgedraaid, waardoor de indruk wordt gewekt dat de vogels van elkaar weg vliegen. Dit is niet zoals het hoort. De gemeente Alphen aan den Rijn (eigenaar van de beeldengroep) en Hans Mes zijn op de hoogte gesteld.

Bronnen:
https://hansmes.com/portfolio/zwarte-sternen

https://www.canonvannederland.nl/nl/page/70741/van-ruilen-kwam-geen-huilen
Leids Dagblad, 18 mei 1995, 26 maart 1997 en 8 december 1997

  HANS MES