Tabernakel

Kunstenaar: Jos Pirkner
Materiaal: tombak
Johannescentrum, Moezeldreef 400, Utrecht (sinds 1984, in bruikleen)
Oorspronkelijk geplaatst in de Emmaüskerk, Winterboeidreef 2, Utrecht; ingewijd op 23 september 1967


__________

.


Dit tabernakel bevond zich oorspronkelijk, samen met een doopvont en een kruis, beide eveneens vervaardigd door Jos Pirkner, in de Emmaüskerk, Winterboeidreef 2, Utrecht. Jos Pirkner heeft al deze kunstwerken ontworpen en vervaardigd in 1967.

De Emmaüskerk is op 23 september 1967 plechtig ingewijd door Kardinaal Bernardus Johannes Alfrink (Nijkerk, 5 juli 1900 – Nieuwegein, 17 december 1987). De tabernakel was opgenomen in een betonnen zuil.
In 1972 vierde de Emmaüskerk haar vijfjarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan had Jos Pirkner een wandkleed ontworpen waarop drie taferelen te zien waren: de verzorging van zieken, mensen die samenkomen aan een tafel en mensen die samen bouwen aan de samenleving.
Op 11 november 1981 werd het besluit genomen de Emmaüskerk te verkopen. De draagkracht van de parochiegemeenschap was onvoldoende om het kerkgebouw in stand te houden. In december 1982 was de verkoop een feit. Het kerkgebouw werd verkocht aan de Marokkaanse Islamitische gemeenschap, die er na verbouwing de Omar Al Farouk moskee in vestigde.
Op 9 januari 1983 werd in de Emmaüskerk de laatste Rooms-Katholieke viering gehouden. In 1984 kon de parochiegemeenschap van de Emmaüskerk de vieringen voortzetten in het kerkgebouw van de Johannescentrumgemeente, Moezeldreef 400, Utrecht. De doopvont, het kruis, de tabernakel en het wandkleed werden overgebracht naar de Johannescentrumgemeente en zijn aan dit centrum in bruikleen gegeven.

Bronnen:
rapport Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland
reliwiki.nl
wp.johannescentrum.nl
www.sint-rafael.nl

  JOS PIRKNER

Tabernakel (Rooms-Katholieke Kerk): brandwerende kluis op het hoofdaltaar of een zijaltaar, waarin in een ciborie het Heilig Sacrament (de geconsacreerde hosties) bewaard wordt.

Bron:
wikipedia