Wandkleed

Ontwerp: Jos Pirkner
Uitvoering: mw. Roovers-Ter Haag
Johannescentrum, Moezeldreef 400, Utrecht (sinds 1984, in bruikleen)
Oorspronkelijk geplaatst in 1972 in de Emmaüskerk, Winterboeidreef 2, Utrecht


__________

.


Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan in 1972 van de Emmaüskerk heeft Jos Pirkner een ontwerp gemaakt voor een wandkleed. Het ontwerp werd uitgevoerd door mevrouw Roovers – Ter Haag.
Op het wandkleed zijn drie taferelen te zien: links: de verzorging van zieken; midden: mensen die samenkomen aan een tafel en rechts: mensen die samen bouwen aan de samenleving.
Het middelste tafereel (mensen die samenkomen aan een tafel) verwijst naar een uitspraak van Jezus, opgetekend in Mattheüs 18,20: “Waar twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.”

De Emmaüskerk is op 23 september 1967 plechtig ingewijd door Kardinaal Bernardus Johannes Alfrink (Nijkerk, 5 juli 1900 – Nieuwegein, 17 december 1987). De doopvont, het kruis en de tabernakel waren ontworpen en vervaardigd door Jos Pirkner.
Op 11 november 1981 werd het besluit genomen de Emmaüskerk te verkopen. De draagkracht van de parochiegemeenschap was onvoldoende om het kerkgebouw in stand te houden. In december 1982 was de verkoop een feit. Het kerkgebouw werd verkocht aan de Marokkaanse Islamitische gemeenschap, die er na verbouwing de Omar Al Farouk moskee in vestigde.
Op 9 januari 1983 werd in de Emmaüskerk de laatste Rooms-Katholieke viering gehouden. In 1984 kon de parochiegemeenschap van de Emmaüskerk de vieringen voortzetten in het kerkgebouw van de Johannescentrumgemeente, Moezeldreef 400, Utrecht. De doopvont, het kruis, de tabernakel en het wandkleed werden overgebracht naar de Johannescentrumgemeente en zijn aan dit centrum in bruikleen gegeven.

Bronnen:
rapport Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland
reliwiki.nl
wp.johannescentrum.nl
www.sint-rafael.nl

Met dank aan:
Johannescentrum, Utrecht

  JOS PIRKNER