replica van Patronale

Beeldhouwer: onbekend
Materiaal: onbekend

Replica van Patronale (Leo Jungblut, De Meern, 1947)
O.L.V. ten Hemelopnemingkerk (Mariakerk), pastoor Boelenslaan 11, De Meern
Onthuld en ingezegend op 13 december 2015


replica van Patronale

__________

.


De replica van Patronale is op 13 december 2015, de derde Adventszondag van dat jaar, in de O.L.V. ten Hemelopnemingkerk geplaatst en ingezegend door Martin Los, pastoor van Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern (bron: Facebook). Kort ervoor, op 15 november 2015, bestond de O.L.V. ten Hemelopnemingkerk 75 jaar. De inzegening was onderdeel van de jubileumactiviteiten (bron: aartsbisdom.nl). Het is goed denkbaar dat ter gelegenheid van dit jubileum de parochie de replica van “Patronale” heeft laten vervaardigen of dat het beeld aan de parochie is geschonken.
Bij de afsluiting op 30 oktober 2016 van het 75-jarig jubileum van de O.L.V. ten Hemelopnemingkerk trok een processie door een deel van De Meern, waarin de replica werd meegedragen. Aangekomen bij het kerkgebouw, werd de replica de kerk in gedragen waarna de afsluitingsviering plaatsvond die werd voorgegaan door mgr. Hermanus Willibordus Woorts, hulpbisschop van Utrecht.

→  Leo Jungblut: De Meern, O.L.V. ten Hemelopnemingkerk
  LEO JUNGBLUT

Patronale: beschermheilige. In dit geval: Maria, de moeder van Jezus, aan wie de O.L.V. ten Hemelopnemingkerk is gewijd. Jungblut heeft Maria uitgebeeld ten tijde van haar tenhemelopneming, opstijgend op een wolk en gedragen door twee cherubijnen.
Maria-Tenhemelopneming (Maria Hemelvaart): Rooms-katholiek Hoogfeest (15 augustus), waarin gevierd wordt dat Maria met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen. Dit Hoogfeest dateert uit de 7e eeuw. In 1950 is de Tenhemelopneming van Maria tot dogma verklaard.