Verzetsmonument

Beeldhouwer: Piet Jungblut
Materiaal: brons
Dokter Schuurmanplantsoen, Vleuten
Onthuld in 1952


Verzetsmonument

__________

__________


Dit verzetsmonument is een herinnering aan Thomas Nicolaas Bakker, geboren in Haarlem op 9 november 1895, en Kornelis Hendrikus Spanjersberg, geboren in Vlaardingen op 6 juni 1911. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren zij de leiders van het verzet in Vleuten. Spanjersberg, van beroep kantoorbediende, aangesloten bij de LO-LKP, ondergedoken in zijn woning aan de Zandweg in Vleuten-De Meern, werd op 10 oktober 1944 gearresteerd en op 12 oktober 1944 gefusilleerd in Fort de Bilt nabij Utrecht, samen met Bakker, woonachtig aan de Utrechtseweg in Vleuten-De Meern. die aangesloten was bij de LO. Bakker was sergeant-majoor bij het 1e regiment luchtdoelartillerie.

EEN VERGETEN MONUMENT
Volgens www.4en5mei.nl (die zich baseert op het in maart 2010 verschenen nummer van het Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern en Haarzuilens)  hebben de inwoners van Vleuten in 1946 een inzameling gehouden ter bekostiging van een monument voor Bakker en Spanjersberg. Een aantal ontwerpen werden door de Commissie voor Oorlogs- en Vredesgedenktekens afgekeurd. Pas in 1949 werd er een ontwerp goedgekeurd.
Het monument werd vervaardigd maar niet geplaatst en raakte in de vergetelheid. In 1952 werd het aangetroffen bij een bedrijf in Jutphaas. In alle stilte is het dat jaar ‘s nachts op het Dokter Schuurmanplein geplaatst.

EEN SLANG WORDT GEWURGD
Volgens een aantal commentaren op internet beeldt “Verzetsmonument” een man uit die zijn boeien verbreekt. Naar mijn mening beeldt dit monument een man uit die een slang wurgt. De slang stelt nazi-Duitsland voor. Herdenkingsmonument (Joop Hekman, Utrecht) en Sint Martinus (Albert Termote, Utrecht) beelden nazi-Duitsland op soortgelijke wijze uit.

FORT DE BILT
In Fort de Bilt zijn tussen 1942 en 1945 140 gijzelaars, politieke gevangenen en verzetsstrijders gefusilleerd. Ter nagedachtenis aan hen is op 18 juni 1949 in Fort de Bilt het Herdenkingsmonument Fort de Bilt onthuld, vervaardigd door Leo Jungblut, een broer van Piet.
In 1995 zijn aan weerszijden van de trap die naar de luidklok van Herdenkingsmonument Fort de Bilt voert, marmeren platen geplaatst met op vijf ervan de namen van de gefusilleerden en op de zesde plaat de namen van 48 personen die in de  stad Utrecht de dood vonden. De namen van Bakker en Spanjersberg zijn onderaan op de gedenkplaat links van de trap vermeld, met de datum waarop zij zijn gefusilleerd (12 oktober) en hun respectieve leeftijden (48 en 37 jaar).

gedenkplaat Herdenkingsmonument Fort de Bilt

Bronnen:
monument fort de bilt
wo2slachtoffers.nl – spanjersberg en wo2slachtoffers.nl-bakker

Zie ook:
Leo Jungblut: “Herdenkingsmonument Fort de Bilt” (Utrecht)

  PIET JUNGBLUT