Verzetsmonument

Beeldhouwer: Piet Jungblut
Materiaal: brons

Vervangend exemplaar van het oorspronkelijke chamotte exemplaar
Herdenkingspark, Pastoor Ohllaan 39A, Vleuten (Dokter Schuursplantsoen) (sinds 1994)
Geplaatst in 1952


Verzetsmonument

__________

__________

plaquette

bloemen en kransen groepen 7 en 8 Willibrordschool Vleuten
ter gelegenheid van de adoptie op 19 april 2023 van het Verzetsmonument


Dit verzetsmonument is een herinnering aan Thomas Nicolaas Bakker, geboren in Haarlem op 9 november 1895, en Kornelis Hendrikus Spanjersberg, geboren in Vlaardingen op 6 juni 1911. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren zij de leiders van het verzet in Vleuten. Spanjersberg, van beroep kantoorbediende, aangesloten bij de LO-LKP, ondergedoken in zijn woning aan de Zandweg in Vleuten-De Meern, werd op 10 oktober 1944 gearresteerd en op 12 oktober 1944 gefusilleerd in Fort de Bilt nabij Utrecht, samen met Bakker, woonachtig aan de Utrechtseweg in Vleuten-De Meern. die aangesloten was bij de LO. Bakker was sergeant-majoor bij het 1e regiment luchtdoelartillerie.
“Verzetsmonument” toont een man die een slang wurgt. De slang stelt nazi-Duitsland voor. Joop Hekman (Herdenkingsmonument, Utrecht) en Albert Termote (Sint Martinus (Utrecht) hebben nazi-Duitsland op soortgelijke wijze uitgebeeld.

EEN VERGETEN MONUMENT
Volgens www.4en5mei.nl (die zich baseert op het in maart 2010 verschenen nummer van het Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern en Haarzuilens)  hebben de inwoners van Vleuten in 1946 een inzameling gehouden ter bekostiging van een monument voor Bakker en Spanjersberg. Een aantal ontwerpen werden door de Commissie voor Oorlogs- en Vredesgedenktekens afgekeurd. Pas in 1949 werd er een ontwerp goedgekeurd.
Het beeld, ontworpen in chamotte, werd niet geplaatst en raakte in de vergetelheid. In 1952 werd het aangetroffen bij een bedrijf in Jutphaas. In alle stilte is het dat jaar ‘s nachts op het Dokter Schuursplantsoen geplaatst. In 1994 is het vervangen door een bronzen exemplaar.

  PIET JUNGBLUT

FORT DE BILT
In Fort de Bilt zijn tussen 1942 en 1945 140 gijzelaars, politieke gevangenen en verzetsstrijders gefusilleerd. Ter nagedachtenis aan hen is op 18 juni 1949 in Fort de Bilt het Herdenkingsmonument Fort de Bilt onthuld, vervaardigd door Leo Jungblut, een broer van Piet.
In 1995 zijn aan weerszijden van de trap die naar de luidklok van Herdenkingsmonument Fort de Bilt voert, marmeren platen geplaatst met op vijf ervan de namen van de gefusilleerden en op de zesde plaat de namen van 48 personen die in de  stad Utrecht de dood vonden. De namen van Bakker en Spanjersberg zijn onderaan op de gedenkplaat links van de trap vermeld, met de datum waarop zij zijn gefusilleerd (12 oktober) en hun respectieve leeftijden (48 en 37 jaar).

gedenkplaat Herdenkingsmonument Fort de Bilt

Bronnen:
monument fort de bilt
wo2slachtoffers.nl – spanjersberg en wo2slachtoffers.nl-bakker
https://vanderkrogt.net/standbeelden/object.php?record=UT22di

Zie ook:
Leo Jungblut: “Herdenkingsmonument Fort de Bilt” (Utrecht)

DE ACTIE “ADOPTEER EEN MONUMENT”

In het kader van het educatieve project “Adopteer een monument” biedt het Nationaal Comité 4 en 5 mei scholen in het primair en voortgezet onderwijs de mogelijkheid een oorlogsmonument te adopteren. Aan de hand van lesmateriaal en gesprekken met mensen in de omgeving van het monument ontdekken de leerlingen wat zich in de oorlog heeft afgespeeld in het gebied waarin het monument staat. Zij leren ook wie en waarom wij in Nederland herdenken op 4 mei en wat wij vieren op 5 mei. Zij kunnen zelf een herdenkingsdienst organiseren.
In 2023 heeft de Willibrordschool in Vleuten, een Rooms-katholieke basisschool, het Verzetsmonument in het Dokter Schuursplantsoen (Herdenkingspark) aan de Pastoor Ohllaan geadopteerd. In de weken voorafgaand aan de adoptie hielden de leerlingen van de groepen 7 en 8 zich bezig met de thema’s Eerste en Tweede Wereldoorlog. Zij leerden hoe en waarom deze oorlogen begonnen waren, wanneer de bevrijding werd ingezet en wanneer de Tweede Wereldoorlog echt beëindigd was. Er werd aandacht besteed aan Hitler, de hongerwinter en aan Anne Frank en haar familie.
Op 19 april 2023 werd in de Willibrordkerk aan de Pastoor Ohllaan in Vleuten een herdenkingsdienst gehouden. Leerlingen droegen lezingen voor en pastoor Ambting hield een toespraak. Na afloop van de herdenkingsdienst liepen de de leerlingen naar het Verzetsmonument. Sergeant-majoor E. Smit bracht de Taptoe ten gehore waarna een minuut stilte in acht werd genomen. Namens de leerlingen van de Willibrordschool legden vier leerlingen twee kransen bij het Verzetsmonument. Daarna legden alle bij de plechtigheid aanwezige leerlingen elk een oranje gerbera aan de voet van het Verzetsmonument.

Bronnen
https://www.4en5mei.nl
https://www.varnws.nl/leidscherijn