Doopvont

Beeldhouwer: Taeke Friso de Jong
Materiaal: vaurion

Hal Ontmoetingskerk, Hallehuis 4, Kamerik
Geplaatst in februari 1976 bij de preekstoel in de Ontmoetingskerk, Hallehuis 4, Kamerik


__________

.


De Ontmoetingskerk in Kamerik is in 1948 in gebruik genomen.(1) Ter gelegenheid van een aanbouw in de 1970-er jaren heeft Taeke Friso de Jong een doopvont ontworpen en vervaardigd.
Bij het ontwerpen van de doopvont hield Taeke Friso de Jong rekening met het feit dat de doopvont voor in de kerk zou worden geplaatst, bij de preekstoel. De rand van het bassin van de doopvont helt naar voren. Hierdoor is er ook vanaf de achterste bank zicht op de afbeelding in het bassin van een duif, de gedaante waarin de Heilige Geest op Jezus neerdaalde toen Hij door Johannes de Doper werd gedoopt in de Jordaan.(2) De duif is omgeven door water.
Op de buitenrand van de doopvont heeft Taeke Friso de Jong de letters A en Ω (alpha en omega) aangebracht, de eerste en laatste letter van het klassieke Griekse alfabet. In het Nieuwe Testament verwijzen deze letters naar de almacht van God.(3)
Door veranderde liturgische opvattingen is de doopvont verplaatst naar de vroegere hal van de Ontmoetingskerk.

DOOPVONTEN, ONTWORPEN EN VERVAARDIGD DOOR TAEKE FRISO DE JONG
Taeke Friso de Jong heeft voor drie kerken een doopvont ontworpen en vervaardigd. Het zijn elk unieke exemplaren. De doopvont in de Ontmoetingskerk in Kamerik is de eerste van de drie doopvonten. De andere twee doopvonten staan in de Domkerk in Utrecht (6 januari 1978) en de Maranathakerk in Woerden (7 april 1981).

Noten
(1) https://reliwiki.nl/index.php/Kamerik,Hallehuis_4-_Ontmoetingskerk
(2) Mattheüs 3:13-17. Zie ook: Woerdense Courant, 28 april 1977
(3)
Openbaringen 1:8 en 21:6.

Zie ook:
Taeke Friso de Jong: “Doopvont” (Utrecht)
Taeke Friso de Jong: “Doopvont” (Woerden)

  TAEKE FRISO DE JONG