Doopvont

Beeldhouwer: Taeke Friso de Jong
Materiaal: doopvont: euville; regenboog en duif: brons

Maranathakerk, Molenvlietbaan 10, Woerden
Geplaatst op 7 april 1981


doopvont en preekstoel


Voor de nieuw gebouwde Maranathakerk in Woerden, die op 7 april 1981 in gebruik werd genomen, heeft Taeke Friso de Jong een doopvont ontworpen en vervaardigd.(1)
Rondom de de buitenwand van de doopvont heeft Taeke Friso de Jong golven aangebracht, water aanduidend. Omgeven door water heeft hij twee Bijbelse episoden uitgebeeld. Links is de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper uitgebeeld. Een engel kijkt toe.(2) Rechts is uitgebeeld dat Mozes, drijvend in de Nijl in een rieten mandje, gevonden wordt door een dochter van de farao (heerser over Egypte) terwijl zijn zuster vanuit het riet toekijkt.(3)
Bovenop de achterzijde van de doopvont is de ark van Noach uitgebeeld, drijvend in het water tijdens de zondvloed. De ark wordt omspannen door een regenboog, het teken van het verbond van God met Noach en met al wat op aarde leeft. De duif op de regenboog beeldt de duif uit die bij terugkeer naar de Ark een olijfblad had meegenomen, een teken dat het water aan het zakken was.(4)
De doopvont en de achtkante preekstoel zijn gemaakt van Franse kalksteen (euville). De preekstoel is ontworpen door de architect Vroman. Een steenhouwer heeft op geleide van het ontwerp ervan door Taeke Friso de Jong de letters A en Ω (alpha en omega) aangebracht, de eerste en laatste letter van het klassieke Griekse alfabet. De letters A en Ω verwijzen naar de almacht van God.(6)

DOOPVONTEN, ONTWORPEN EN VERVAARDIGD DOOR TAEKE FRISO DE JONG
Taeke Friso de Jong heeft voor drie kerken een doopvont ontworpen en vervaardigd. Het zijn elk unieke exemplaren. De doopvont in de Maranathakerk in Woerden is de derde van de drie doopvonten. De andere twee doopvonten staan in de Ontmoetingskerk in Kamerik (februari 1976) en de Domkerk in Utrecht (6 januari 1978).

Noten
(1) Woerdense Courant, 2 april 1981.
(2) Mattheüs 3:13-17.
(3) Exodus 2-1:10.
(4)
Genesis 6:5 – 9:7.
(5) Woerdense Courant, 2 april 1981.
(6) Openbaringen 1:8 en 21:6.

Zie ook:
Taeke Friso de Jong: “Doopvont” (Kamerik)
Taeke Friso de Jong: “Doopvont” (Utrecht)

  TAEKE FRISO DE JONG