Gedenkteken Kamerik zelfstandig

Beeldhouwer: Taeke Friso de Jong
Materiaal: brons
Van Teylingenweg / Meent, Kamerik
Onthuld
op 19 mei 1989

“Gedenkteken Kamerik zelfstandig” maakt deel uit van de fietstocht Beelden van Taeke Friso de Jong in Woerden en omgeving en de fietstocht Gemeentegrens-monumenten


__________

__________

__________

“landkaart” van de gemeente Kamerik

landkaart Kamerik (Kuyper atlas, ca 1868)


“Gedenkteken Kamerik zelfstandig” herinnert aan de periode 1811-1989, waarin Kamerik een zelfstandige gemeente was. In 1989 ging Kamerik samen met Zegveld en een deel van Nieuwkoop deel uitmaken van de gemeente Woerden.
“Gedenkteken Kamerik zelfstandig” is vervaardigd op initiatief van Jan Stol, voormalig CDA-raadslid in Kamerik. Deze wilde de zelfstandigheid van Kamerik tastbaar en zichtbaar bewaard zien.
“Gedenkteken Kamerik zelfstandig” heeft de vorm van een hart. De vorm verwijst naar het dorpshart van Kamerik. De teksten op “Gedenkteken Kamerik zelfstandig” beschrijven het ontstaan van de gemeente Kamerik en een aantal belangrijke feiten uit haar geschiedenis, waaronder het verklaren op 4 augustus 1966 van de lintbebouwing langs de Kamerikse Wetering tot beschermd dorpsgezicht.
Onder het wapen van Kamerik heeft De Jong een oude landkaart weergegeven van de gemeente Kamerik, met de bruggetjes over de Kamerikse Wetering.

Op 19 mei 1989 is “Gedenkteken Kamerik zelfstandig” onder grote publieke en politieke belangstelling onthuld door de jongste en de oudste inwoner van Kamerik: Huig Samson (6 maanden oud, bijgestaan door zijn moeder) en G. Smit Dirckzoon-van der Horst (94 jaar, geholpen door haar dochter).

De geschiedenis van Kamerik gaat terug tot de veenontginningen in de elfde eeuw. De plaatsnaam Kamerik is een verbastering van de Franse plaatsnaam Cambray. Om landarbeiders te verleiden zich er te vestigen, werden in de elfde eeuw ontginningsblokken vaak met exotische namen aangeduid, zoals in het geval van Kockengen (fr: Le pays de Cockange = luilekkerland); Portengen (Brittannië), en Spengen (Spanje).

Terzijde: in 1989 werd de gemeente Willeskop opgedeeld tussen de gemeenten Montfoort en Oudewater. Zie: Toon Grassens: “De Willeskopper stier” (Willeskop).

Bronnen:
Woerdense Courant, 20 april 1989 en 25 mei 1989

  TAEKE FRISO DE JONG