Paard en ruiter

Beeldhouwer: Theo Mackaay
Materiaal: hardsteen
Hoek Vuurse Dreef / Spoorlaan, Hollandsche Rading
Onthuld in 1990 of 1991


Paard en ruiter

__________

__________

.


In 1990 is “Paard en ruiter” aangekocht door de gemeente Maartensdijk voor een bedrag van f 20.000,-. Het beeld is in dat jaar of in 1991 geplaatst in Hollandsche Rading, op de hoek van de Vuurse Dreef en de Spoorlaan.
Op het plaatje op de sokkel staat de naam “Ruiter en Paard”.

Met dank aan:
Jaap Röell

  THEO MACKAAY

KUNST ALS VERBINDEND ELEMENT
“Paard en ruiter” is één van de zes kunstwerken die in de 1980-er en 1990-er jaren in Maartensdijk en de omliggende kernen Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek zijn geplaatst. Dit gebeurde op initiatief van de Gemeentelijke Adviescommissie Beeldende Kunst Maartensdijk onder voorzitterschap van Jaap Röell. De andere kunstwerken waren “De geit” (Groenekan, Jan Groenestein), De schicht (Maartensdijk, Frans en Marja de Boer Lichtveld, 1990), De vier Heemskinderen (Westbroek, Jaap van Meeuwen, 1995), Opwaartse vlucht (Maartensdijk, Theresia van der Pant, 1989) en Stier (Maartensdijk, Wien Cobbenhagen, 1990).
In de 1980-er en 1990-er jaren was Maartensdijk een zelfstandige gemeente. Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek maakten er deel van uit. Met het plaatsen van de kunstwerken beoogde de Gemeentelijke Adviescommissie om Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek door middel van beeldende kunst samen te brengen.

De Gemeentelijke Adviescommissie had vrije keuze in de aanschaf van de kunstwerken. Leidraad bij de aanschaf was het begrip “landelijkheid”, tot uiting komend in het uitbeelden een een dier en het inspelen op het landschappelijk element “groen”.
De kunstwerken moesten aansluiten bij het karakter van de kern waarin ze geplaatst zouden worden. Met de kernen heeft dan ook afstemming plaatsgevonden. Stier bijvoorbeeld verwijst naar de melkveehouderij in Maartensdijk. De vier aaneenverbonden driehoeken van De schicht zijn symbool voor de verbondenheid van Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek.
Sinds 2001 maken Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek deel uit van de gemeente De Bilt.

Bron:
De Vierklank, 21 januari 2016

Met dank aan:
Jaap Röell