Opwaartse vlucht

Naamvariant: “Vlucht”
Beeldhouwer: Theresia van der Pant
Materiaal: brons

“De Vierstee”, Nachtegaallaan 30, Maartensdijk, aan de oever van de vijver (sinds 1998)
Onthuld in 1989 bij winkelcentrum Marijkehof, Maertensplein, Maartensdijk


Opwaartse vlucht

__________

.


  THERESIA VAN DER PANT

“Opwaartse vlucht” werd in 1989 geplaatst in Maartensdijk, op de hoek van de Nachtegaallaan en de Pr. Marijkelaan, nabij winkelcentrum Marijkehof. De gemeente Maartensdijk had het beeld en de sokkel, elk met een hoogte van 110 cm, aangekocht bij Galerie M.L. de Boer, Keizersgracht 524, Amsterdam. Met de aankoop van het beeld en de sokkel en met de plaatsing was in totaal f 40.000 gemoeid. De provincie Utrecht nam de helft van dit bedrag voor rekening.
In 1998 werd winkelcentrum Marijkehof afgebroken ten behoeve van de bouw van Dijckstate Woon- Zorg & Dienstencentrum en winkelcentrum Maertensplein. “Opwaartse vlucht” werd in dat jaar verplaatst naar De Vierstee, alwaar het een plek kreeg naast de ingang, aan de oever van de vijver, op een andere sokkel.

Met dank aan:
Jaap Röell

KUNST ALS VERBINDEND ELEMENT
“Opwaartse vlucht”, in diverse artikelen beschreven onder de naam “Vlucht”, is één van de zes kunstwerken die in de 1980-er en 1990-er jaren in Maartensdijk en de omliggende kernen Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek zijn geplaatst. Dit gebeurde op initiatief van de Gemeentelijke Adviescommissie Beeldende Kunst Maartensdijk onder voorzitterschap van Jaap Röell. De andere kunstwerken waren “De geit” (Groenekan, Jan Groenestein), De schicht (Maartensdijk, Frans en Marja de Boer Lichtveld, 1990), De vier Heemskinderen (Westbroek, Jaap van Meeuwen, 1995), Paard en ruiter (Hollandsche Rading, Theo Mackaay, 1990 of 1991) en Stier (Maartensdijk, Wien Cobbenhagen, 1990).
In de 1980-er en 1990-er jaren was Maartensdijk een zelfstandige gemeente. Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek maakten er deel van uit.
Met het plaatsen van de kunstwerken beoogde de Gemeentelijke Adviescommissie om Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek door middel van beeldende kunst samen te brengen.

De Gemeentelijke Adviescommissie had vrije keuze in de aanschaf van de kunstwerken. Leidraad bij de aanschaf was het begrip “landelijkheid”, tot uiting komend in het uitbeelden een een dier en het inspelen op het landschappelijk element “groen”.
De kunstwerken moesten aansluiten bij het karakter van de kern waarin ze geplaatst zouden worden. Met de kernen heeft dan ook afstemming plaatsgevonden. Stier bijvoorbeeld verwijst naar de melkveehouderij in Maartensdijk. De vier aaneenverbonden driehoeken van De schicht zijn symbool voor de verbondenheid van Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek.
Sinds 2001 maken Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek deel uit van de gemeente De Bilt.

Bron:
De Vierklank, 21 januari 2016

Met dank aan:
Jaap Röell