Staphorster vrouw

Naamvarianten: “Staphorster meisje” en “Staphorster vrouwtje”
Beeldhouwer: Theo van der Nahmer
Materiaal: brons

Stoombootkade / Bleekerseiland, Meppel (sinds 4 juli 2013)
Onthuld op het Kerkplein in Meppel, medio december 1968


__________

__________

.


Volgens de plaquette op de sokkel is heeft de Koninklijke Uitgeverij en Drukkerij J.A. Boom en Zoon “Staphorster vrouw” aangeboden aan de stad Meppel. Dit gebeurde ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan in 1966 van het in 1841 opgerichte bedrijf. Sommige bronnen houden aan dat het beeld is ontworpen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Meppeler Courant, die gedrukt werd bij J.A. Boom. Dit lijkt niet juist te zijn, de Meppeler Courant is in 1845 opgericht.
“Staphorster vrouw” staat symbool voor de functie van Meppel als regionaal centrum van handel en verzorging.
“Staphorster vrouw” is, zo staat op de plaquette op de sokkel, op 5 oktober 1967 aan de stad Meppel geschonken. Waarop de datum 5 oktober 1967 betrekking heeft, is niet duidelijk. Misschien is op die datum een ontwerp van “Staphorster vrouw” aan Meppel geschonken of is de schenking ervan toegezegd. Uit een artikel in de editie van 18 december 1968 van de Leeuwarder Courant blijkt dat het beeld medio december 1968 is onthuld. Op pagina 45 in Theo van der Nahmer – Begeleid door de Muze is bij Staphorster vrouw” het jaartal 1968 vermeld. Het beeld was geplaatst in het centrum van Meppel, aan de voet van de toren op het Kerkplein. Hier werd de markt gehouden, waar boerinnen uit Staphorst eeuwenlang hun producten naar toe brachten.
Theo van der Nahmer heeft “Staphorster vrouw” uitgebeeld als een boerin uit Staphorst, gekleed in Staphorster klederdracht. Volgens het artikel in de editie van 19 december 1968 van de Leeuwarder Courant was gekozen voor het ontwerpen van een beeld van een Staphorster vrouw omdat zij van alle vrouwen van het platteland rond Meppel het meest herkenbaar was.
“Staphorster vrouw” viel niet bij iedereen in de smaak. Inwoners uit Staphorst vonden het postuur te mager voor een Staphorster boerin. In de loop der jaren gingen marktlieden het beeld als kapstok gebruiken. Volgens de editie van 5 juni 1976 van het Nieuwsblad van het Noorden werd “Staphorster vrouw” het mikpunt van hoon en spotternij. Baldadige lieden hadden een sigaret in de mond van het beeld gestopt en later het mandje gevuld met pornografische bladen. Inwoners van Meppel eisten dat het beeld vernietigd zou worden. Met de belofte het beeld naar een rustiger plek te verplaatsen, bracht de gemeente Meppel de gemoederen tot bedaren. In juni 1976 werd “Staphorster vrouw” in overleg met J.A. Boom en Zoon verplaatst naar een plantsoentje aan de Kromme Elleboog, tegenover het bedrijfspand van Boom. Men hoopte dat het beeld, dat tussen struikgewas was geplaatst, met rust zou worden gelaten.
In het plantsoen aan de Kromme Elleboog viel “Staphorster vrouw” door de omliggende beplanting nauwelijks op, waardoor het niet tot haar recht kwam. In de zomer van 2012 ontstond het idee het beeld te verplaatsen naar de Groenmarkt in Meppel, waar het meer tot haar recht zou kunnen komen. Uiteindelijk is “Staphorster vrouw” op 4 juli 2013 naar het Bleekerseiland verplaatst.

Bronnen:
http://www.staphorstinbeeld.nl: staphorster meisje
https://adoc.pub/de-stadswachter-uitgave-politieke-vereniging-sterk-meppel-31.html
https://hollandinpixels.photoshelter.com/image/I0000CEINO7w3hVQ
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meppeler_Courant
https://www.oudmeppel.nl
Leeuwarder Courant, 19 december 1968
Nieuwsblad van het Noorden, 5 juni 1976

  THEO VAN DER NAHMER