Corbulo

Beeldhouwer: Albert Termote
Materiaal: brons
Gieting: Bronsgieterij Binder-Schmidt, Haarlem
Koningin Julianalaan / Prins Bernhardlaan, Voorburg
Onthuld op
13 juli 1964


__________

__________

__________

__________

__________

plaatsing “Corbulo” (foto: 9 juli 1964)


ONTSTAANSGESCHIEDENIS
De ontstaansgeschiedenis van “Corbulo” gaat terug tot 1960. In de zomer van dat jaar wilden leden van de gemeenteraad van Voorburg dat aan Albert Termote, die sinds 1922 in Voorburg woonde, opdracht zou worden gegeven tot het ontwerpen van een monument voor Voorburg. In die tijd was door archeologische opgravingen in Voorburg een toenemende aandacht voor haar Romeinse verleden ontstaan. De gemeenteraad stond een monument voor Corbulo voor ogen, de Romeinse veldheer die beschouwd wordt als de oprichter van Voorburg.
In 1961 werd aan Termote de opdracht gegeven een Corbulo-monument te ontwerpen. Termote beeldde Corbulo uit in diens hoedanigheid van Romeins veldheer. “Corbulo” was het vierde, tevens laatste ruiterstandbeeld dat hij ontwierp (de drie andere ruiterstandbeelden zijn Willibrord te paard (Utrecht, 1947), Sint Martinus (Utrecht, 1948) en Karel de Grote (Nijmegen, 1962).
“Corbulo” zou geplaatst worden bij het nieuw te bouwen stadhuiscomplex en zwembad aan het kruispunt Prins Bernhardlaan/Schellinglaan. De provincie Zuid-Holland keurde de bouwplannen voor het stadhuiscomplex niet goed. In een tamelijk kale omgeving werd “Corbulo” aan de driesprong Koningin Julianalaan / Priins Bernhardlaan geplaatst en op 13 juli 1964 met veel vertoon onthuld door mr. J. Klaasesz (IJlst, 5 februari 1907 – Voorschoten, 29 november 1997), commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, jhr. mr. Antoine Feith (Den Haag, 20 september 1916 – 20 september 1982) burgemeester van Voorburg, en Albert Termote.(1)
Op de voorzijde van de natuurstenen sokkel is het wapen van Voorburg aangebracht.

ONTSNAPT AAN SANERING
In de 2010-er jaren besloot de gemeente Leidschendam-Voorburg om naar aanleiding van de toen ontwikkelde cultuurvisie de gemeentelijke buitenkunstcollectie op te schonen. Beelden en kunstwerken verdwijnen die niet rechtstreeks te maken hadden met de geschiedenis van de gemeente Leidschendam-Voorburg of in het beeld daarvan passen, zouden moeten verdwijnen. Bij de vaststelling of een kunstwerk behouden kon blijven of niet, werd gewerkt volgens de Lamo (Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten), opgesteld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten. “Corbulo” was overduidelijk verbonden met de geschiedenis van Voorburg en werd behouden.(2)

ANDERE RUITERSTANDBEELDEN, ONTWORPEN DOOR ALBERT TERMOTE
“Corbulo” is het vierde, tevens laatste ruiterstandbeeld dat Albert Termote heeft ontworpen. De drie andere ruiterstandbeelden zijn Willibrord te paard (Utrecht, 1947), Sint Martinus (Utrecht, 1948) en Karel de Grote (Nijmegen, 1962).

Noten
(1) Corbulo komt! (F.J.A.M. van der Helm, Het Krantje Online, 16 maart 2022)
(2) Algemeen Dagblad (3 augustus 2016)

  ALBERT TERMOTE

Gnaius Domitius Corbulo (overleden in Cenchreae in 67 AD): Romeins legeraanvoerder en gouverneur. Tijdens zijn bewind over Neder-Germanië heeft hij de “Fossa Corbulonis” (kanaal van Corbulo) laten aanleggen. Zijn manschappen legden een klein deel van het kanaal aan: de verbinding tussen de Vliet en de Gantel. De Vliet was een waterloop die in de Rijn uitmondde; de Gantel was een waterloop die in de Maas uitmondde. De handelspost die in de tijd van Corbulo aan de Fossa Corbulonis werd gevestigd (waar nu Voorburg-West ligt), kreeg de naam Forum Hadriani. De naam Forum werd later verbasterd tot Voorburg.

Bronnen:
Corbulo komt! (F.J.A.M. van der Helm, Het Krantje Online, 16 maart 2022)
Wikipedia: Forum Hadriani