Criticus

Beeldhouwer: Gabriël Sterk
Materiaal: brons
Bij de vijver in winkelcentrum Herenhof, Alphen aan den Rijn
Onthuld op 10 maart 1988


__________

__________


Op 10 maart 1988, tijdens de opening van winkelcentrum Herenhof, is “Criticus” onthuld door M. Pietersen-Commandeur, voorzitter van de winkeliersvereniging van het winkelcentrum, en wethouder K.H. Mollema.(1)
“Criticus” toont een man, gezeten op een stoel, wiens hand rust op de kop van een gans.
Wat Gabriël Sterk heeft willen uitbeelden, is mij niet duidelijk. Over “Criticus” heb ik geen informatie kunnen vinden, ook niet in Gabriel Sterk: Sculptures (Florence, 2006).
Op zeker moment is “Criticus” van de sokkel gereden. Het beeld is toen enige tijd in opslag geweest. Bij een inventarisatie in 2006 van aanwezige kunstwerken in Alphen aan den Rijn is over “Criticus” gezegd dat het beeld in aanmerking kwam voor terugplaatsing.(2)

Noten
(1)
Leids Dagblad, 11 maart 1988

(2) Inventarisatie van de beeldende kunst in de openbare ruimte, Alphen aan den Rijn, 2006

  GABRIËL STERK