Criticus

Naamvariant: “Le critique d’art”
Beeldhouwer: Gabriël Sterk
Materiaal: brons
Bij de vijver in winkelcentrum Herenhof, Alphen aan den Rijn
Onthuld op 10 maart 1988


__________

__________

.


“Criticus” dateert uit 1976 en heeft een hoogte van 79 cm.(1) Het beeld toont een man, gezeten op een stoel, wiens hand rust op de kop van een gans. Wat Gabriël Sterk heeft willen uitbeelden, is mij niet duidelijk. Over “Criticus” heb ik geen informatie kunnen vinden, ook niet in Gabriel Sterk: Sculptures (Florence, 2006). Op de website van Gabriël Sterk draagt “Criticus” tegenwoordig de naam “Le critique d’art” (vert.: “De kunstcriticus”).(2)
Op 10 maart 1988, tijdens de opening van winkelcentrum Herenhof, is “Criticus” onthuld door M. Pietersen-Commandeur, voorzitter van de winkeliersvereniging van het winkelcentrum, en wethouder K.H. Mollema.(3)
Op zeker moment is “Criticus” van de sokkel gereden. Het beeld is na reparatie enige tijd in opslag geweest. Bij een inventarisatie in 2006 van aanwezige kunstwerken in Alphen aan den Rijn is over “Criticus” gezegd dat het beeld in aanmerking kwam voor terugplaatsing.(4) Het is mij niet bekend wanneer “Criticus” beschadigd is geraakt en wanneer het beeld gerepareerd en wel is teruggeplaatst.

Noten
(1) Gabriel Sterk – Sculptures (Florence, 2006, p.133)
(2) http://gabrielsterk.org/#/gallery/statues-monumentales
(3)
Leids Dagblad, 11 maart 1988

(4) Inventarisatie van de beeldende kunst in de openbare ruimte, Alphen aan den Rijn, 2006

  GABRIËL STERK