Fly Away, Love and Peace

Beeldhouwer: Jits Bakker
Materiaal: brons
Markt, Wageningen
Onthuld op 5 juli 2013

“Fly Away, Love and Peace” maakt deel uit van de fietsroute Beelden van Jits Bakker langs de Nederrijn


__________

plaquette “Fly Away, Love and Peace”

Op de plaquette staat Nederlandstalige en Engelstalige informatie over “Fly Away, Love and Peace”. De Nederlandstalige informatie luidt als volgt:

De sculptuur ‘Fly Away’ symboliseert de internationale Wageningse student die uitvliegt over de wereld om zijn kennis en missie uit te dragen.
De vogels verbeelden tevens de vredesduif, omdat in Wageningen de vrede getekend is.
De vrouwelijke figuur geeft haar liefde door, omdat vrede en vrijheid inherent is aan de liefde voor elkaar en voor de wereld.
Dit beeld markeert de veelzijdigheid en het rijke karakter van de stad Wageningen en wil daarmee deze waarden verankeren voor zowel de huidige als de toekomstige generaties.
‘Fly Away’ is belangeloos ontworpen en uitgevoerd in brons door de internationaal gerenommeerde kunstenaar Jits Bakker ter gelegenheid van de 750 jarige stad Wageningen. ‘Fly Away’ werd op 5 juli 2013 onthuld.

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

een gids geeft uitleg over “Fly Away, Love and Peace”


“Fly away, Love and Peace” is door Jits Bakker aan de gemeente Wageningen geschonken ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Wageningen. In 2010 begon hij met het ontwerpen ervan. In de Havenstraat in Wageningen had hij een atelier; hij pauzeerde vaak op een terrasje op de Markt. Om de kosten van gieten en plaatsing te dekken, zijn er destijds bronzen handgemaakte modellen verkocht van 30 en 70 cm hoogte.
Na veel discussie werd gekozen voor de plaatsing van “Fly Away, Love and Peace” op de Markt in Wageningen, achter de Grote Kerk.
Op 5 juli 2013, een dag voor Jits Bakkers verjaardag, is “Fly Away, Love and Peace onthuld door Geert van Rumund, burgemeester van Wageningen, Jits Bakker, vertegenwoordigers van Wageningen UR, Stichting Comité 4/5 mei Wageningen, de werkgroep Wageningen 750, studenten en het Comité van Aanbeveling. Zij trokken aan linten, opgehangen aan het “Brandende wiel van Wageningen” waarna het beeld tevoorschijn kwam.
“Fly away, Love and Peace” laat een vrouw zien die een kind draagt met aan diens linkerhand twee wegvliegende vogels, symbolen voor het uitdragen van kennis en de vrede die in Wageningen in 1945 getekend is.
Halverwege het beeld heeft Jits zijn hoofd afgebeeld, dat naar een vrouw kijkt.
De kleine figuren onderaan het beeld symboliseren de alledaagse bezigheden in Wageningen waaronder landbouw, veeteelt en muziek. Ook heeft hij een landende parachutist uitgebeeld, verwijzend naar Operatie Market Garden in september 1944.
Op een plaquette op de sokkel heeft Jits Bakker in het Nederlands en het Engels de symboliek van het beeld uitgelegd.
“Fly Away, Love and Peace” is in de eerste jaren van haar bestaan aan veranderingen onderhevig geweest. Eind augustus 2013 ontstond ophef over het feit dat Jits Bakker de patineerlaag van met name de naakte vrouwenfiguur midden op het beeld had verwijderd, waardoor dit deel van “Fly Away, Love and Peace” opvallend zichtbaar was. Desgevraagd gaf hij te kennen sommige delen meer accent te hebben willen geven door andere kleuren.
In november 2014 werd het voetstuk van “Fly Away, Love and Peace” vervangen door een granieten exemplaar, naar de wens van de inmiddels overleden Jits Bakker, die een voetstuk wilde dat als zitbank zou kunnen fungeren.

  JITS BAKKER