Merrie met veulen

Beeldhouwer: Pieter d’Hont
Materiaal: brons
St.-Jacobsstraat 326, Utrecht
Onthuld op 29 maart 1971


__________

__________

__________

__________

gipsmodel
gipsotheek museum Beelden aan Zee, Harteveltstraat 1, Den Haag


“Merrie met veulen” is onthuld op 29 maart 1971 door Sylvie d’Hont-Kögl, de echtgenote van Pieter d’Hont. Ook Sebastiaan en Sabine d’Hont, hun kinderen, waren bij de onthulling aanwezig.
Bij de onthulling was ook het politiepaard aanwezig dat voor het merriebeeld model heeft gestaan.(1)

In 1968 breidde de toenmalige Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank (tegenwoordig: Rabobank) haar kantoorgebouw aan de St.-Jacobsstraat in Utrecht uit. Ter gelegenheid hiervan wilde de bank een beeld schenken aan de stad Utrecht, in navolging van de Koninklijke Wegenbouw Stevin BV, die ter gelegenheid van haar nieuwe hoofdkantoor aan de Beneluxlaan in Utrecht, het door Pieter d’Hont vervaardigde beeld Bizon aan de stad Utrecht had geschonken. D’Hont, die de opdracht kreeg een ontwerp te vervaardigen, maakte een model van een merrie met een drinkend veulen, waarmee hij uiting wilde geven aan de continuïteit van het leven en de groei van de Raiffeisenbank.
Tussen 1982 en 1995 zijn in opdracht van de Rabobank 450 kleinere replica’s van “Merrie met veulen” vervaardigd, die bij de opening van een nieuwe lokale vestiging van de Rabobank aangeboden werden aan bestuur en directies van deze vestigingen.

Noot
(1) Het Utrechts Archief, foto 600943

  PIETER D’HONT