“De betrouwbaarheid” en “De voorzichtigheid”

Beeldhouwer: Albert Termote
Materiaal: tufsteen
Bovenste laag parkeergarage Springweg, Strosteeg 83, Utrecht (van 1986 tot 2008)
Geplaatst in 1956 op het dak van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank, St.-Jacobsstraat 30, Utrecht


links: “De betrouwbaarheid”; rechts: “De voorzichtigheid”
(foto: augustus 1985)

parkeergarage Springweg, vierde laag: links: “De voorzichtigheid”; rechts: “De betrouwbaarheid”
(foto: mei/juni 1997)


ONTSTAANSGESCHIEDENIS EN LOTGEVALLEN
Albert Termote heeft voor de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank twee beelden vervaardigd, die in 1956 op het dak van het nieuwe kantoorgebouw van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank aan de St.-Jacobsstraat in Utrecht werden geplaatst. Het linker beeld droeg de naam “De betrouwbaarheid”; het rechterbeeld droeg de naam “De voorzichtigheid”. Betrouwbaarheid en voorzichtigheid waren in de tijd waarin het kantoor werd gebouwd, begrippen in de bancaire wereld.(1)
In 1986 nam de Raiffeisen-Bank (inmiddels: Rabobank) een nieuw kantoor aan de Croeselaan in Utrecht in gebruik. Het kantoor aan de St.-Jacobsstraat werd gesloopt ten behoeve van de bouw van een kantoor voor de Kamer van Koophandel. “De betrouwbaarheid” en “De voorzichtigheid” werden geplaatst op de muur van de bovenste laag van de parkeergarage Springweg, Strosteeg 83, Utrecht. In tegenstelling tot hoe de beelden op het kantoorgebouw van de Raiffeisen-Bank waren geplaatst, werd “De betrouwbaarheid” rechts op de muur geplaatst en “De voorzichtigheid” links op de muur.
In 2008 heeft de gemeente Utrecht de twee beelden van Termote in opslag genomen vanwege hun slechte staat. De Gemeentelijke Werkgroep Directe Voorzieningen, die historische elementen terugbrengt in de openbare ruimte, wilde de beelden herplaatsen in de Pastoor van Nuenenhof, nabij de St.-Jacobsstraat. De beelden zouden niet meer hoog worden geplaatst maar op de grond.(2) Het is er niet van gekomen. Ze zijn nog steeds in opslag.

Noten
(1) Bankpoort van Sint-Jacobsstraat naar Springweg (Arjan den Boer, DUIC, oktober 2018)
(2) Rookworsten en Suikerbieten (Marijke Brunt, Binnenstadskrant nr. 2, 2016, p.4)

  ALBERT TERMOTE

Albert Termote is een van de beeldend kunstenaars geweest die beeldhouwwerken heeft vervaardigd voor het kantoor van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank aan de St Jacobsstraat in Utrecht. De andere kunstenaars waren Theo van der Nahmer (de gevelstenen De overvloed en de Welvaart en Twaalf Dierenriem-reliëfs) en Gerarda Rueter (Versiering hoofdingang Raiffeisen-Bank).